اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲

اسامی نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش ایزی تست، بنابر اعلام سازمان سنجش، به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲، موضوع مجوز شماره ۹۹۶۶۵ به تاریخ
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و شماره ۲۴۴۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رساند، نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون مذکور از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قابل مشاهده است. متقاضیان ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف قبولین نهایی آزمون قرار گرفته‌اند به منظور طی سایر مراحل استخدام (گواهی‌ عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی) به شرح ذیل اقدام کنند:

۱- داوطلبانی که در ردیف قبولین نهایی در این مرحله از آزمون قرار نگرفته‌اند به دلیل‌ عدم تأیید گزینش، انصراف، غیبت‌ عدم تأیید پزشکی، عدم کسب حدنصاب‌های لازم در آزمون مذکور بوده و در صورت نیاز به پیگیری نسبت به‌ عدم قبولی خود در آموزش و پرورش می‌توانند بعد از ۷۲ ساعت از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل آموزش و پرورش استان ارزیابی شده خود مراجعه کنند.

۲- درخصوص داوطلبانی که صلاحیت‌های عمومی (گزینش) آنان مورد تایید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ۱۹ مشخص شده، ضروری است از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان محل ارزیابی شده خود، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام نموده و مراحل بررسی پرونده خود در فرایند تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری نمایند. بدیهی است‌ عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست‌های پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هسته‌های گزینش از پذیرش اعتراضات داوطلبان قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ معذور هستند.

۳- مطابق بند (د) بخش ششم صفحه (۲۹) دفترچه آزمون مزبور، اعلام نتایج نهایی آزمون براساس مجموع نمره کل نهایی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط با وزن شصت (۶۰) درصد آزمون کتبی و چهل (۴۰) درصد ارزیابی تکمیلی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت به شرط کسب حدنصاب‌های مقرر در مفاد دفترچه آزمون مزبور پذیرش صورت گرفته است.

(نمره کل نهایی = امتیاز آزمونهای کتبی + امتیاز ارزیابی تکمیلی)

۴- پذیرفته شدگان جهت پیگیری امور مربوط به ادامه فرایند استخدام (تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل انجام دهند:

یادآوری: عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل مزبور به منزله انصراف از ا ستخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

۴-۱) تشکیل پرونده استخدامی: پذیرفته شدگان نهایی برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی نامه برای گواهی‌ عدم سوءپیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز بعد از ضمناً اعلام نتیجه) به اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

پذیرفته شدگان لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع‌رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط مراجعه نمایند.

– صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تاییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود.

– با توجه به اینکه پذیرفته شدگان، همزمان با اشتغال و تدریس در مدارس باید دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان نیز طی نمایند صدور حکم استخدام پیمانی به صورت موقت تا انتهای سال ۱۴۰۲ خواهد بود بدیهی است تمدید استخدام پیمانی در سال ۱۴۰۳ و بهره مندی از امتیازات نظام رتبه‌بندی معلمان، مشروط به موفقیت در گذراندن دوره مهارت آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی و سایر ضوابط خواهد بود.

– با توجه به مصوبه جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت استانی صورت می‌پذیرد. بنابراین بعد از طی
فرایند آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست تغییر سهمیه خدمتی تحت هر شرایطی، فاقد موضوعیت خواهد بود.

۴-۲) شرکت در دوره مهارت آموزی:

– براساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته و زمانبندی پیش بینی شده، مقرر است دوره مهارت آموزی قبول شدگان آزمون مذکور، همزمان با انجام سایر مراحل استخدامی از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان مجری دوره صورت گیرد. لذا شایسته است داوطلبان پذیرفته شده در این مرحله، جهت ثبت نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام نمایند.

دانشگاه فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
رشته‌های شغلی دبیری (به جزء کار و فناوری)  رشته‌های شغلی هنرآموز – دبیرکار و فناوری

 

به منظور اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، پذیرفته شدگان براساس رشته شغلی مکلفند پنج (۵) روز بعد از  اعلام نهایی  آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند.

دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی  دانشگاه فرهنگیان
https://www.sru.ac.ir https://cfu.ac.ir

 

– بخشی از هزینه‌های برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در
طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش  به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ
هزینه‌های مربوط اقدام خواهد کرد.

– محل آموزش دوره مهارت آموزی، براساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

۵) چنانچه به هر دلیلی صلاحیت‌های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از سوی هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همچنین شرکت در دوره مهارت آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچگونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام کار جلوگیری خواهد شد.

۶) مطابق بند (۶) بخش هشتم «تذکرات مهم» صفحه ۳۰ دفترچه آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارتهای هفتگانه ICDL هستند در غیر اینصورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.

۷) مراحل ارزیابی تکمیلی فرآیند قانونی برای ارزیابی صلاحیت‌های تخصصی و حرفهای در ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه، علاقه و میزان شناخت و انتظارات داوطلبان حرفه معلمی به منظور انتخاب و پذیرش افراد اصلح است که براساس معیارهای تعیین شده در وقت مقرر، در چارچوب شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون و دستورالعمل ارزیابی تکمیلی اجراء میشود. رعایت موارد ذیل درخصوص اعتراض به نتیجه ارزیابی تکمیلی الزامی است:

۷-۱- موارد پزشکی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی به کمیسیون شورای دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع شده و پاسخ لازم مطابق بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده مزبور، داده شده است، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۷-۲- به مدارک و مستنداتی که بعد از مهلت مقرر برای انجام ارزیابی تکمیلی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-۳- با توجه به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی زمان ثبت نام از طریق دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ موضوع بهره مندی از مزایای بومی بودن به اطلاع داوطلبان رسیده است. بنابراین به درخواست‌های تغییر وضعیت بومی بودن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مسئولیت‌ عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب است.

۸) مطابق بند ۱۳ بخش تذکرات مهم مندرج در صفحه ۳۲ دفترچه آزمون، مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی، بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش و یا دوره مهارت آموزی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی باشد از انجام مراحل بعدی محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.

۹) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزی و تشکیل پرونده استخدامی به ترتیب از طریق دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد:

– اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی / شناسنامه و شناسنامه فرزندان)

– اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)

– اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون

– اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری

– اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور

– سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط

سیستم کارنامه نهایی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (مشاغل دبیری و هنرآموز) سال ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن