اعلام جزئیات بورس تحصیلی سازمان انرژی اتمی ایران

در قالب بورس صنعت و مشاغل؛

شرایط و ضوابط اختصاصی اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان درحال تحصیل مقطع کارشناسی توسط سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس متعددی برای دانشجویان در سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی در نظر گرفته شده، که یکی از این بورس‌های دانشجویی، بورس صنعت و مشاغل است.

بورس صنعت و مشاغل با هدف تأمین امنیت شغلی و ایجاد انگیزه و امید به آینده دانشجویان؛ تأمین نیروی کار نخبه و توانمند برای صاحبان مشاغل، حفظ نخبگان و کاهش انگیزه‌های مهاجرت، هدایت دانشجویان مستعد به رشته‌های مورد نیاز صاحبان مشاغل و کمک به بومی گزینی و تأمین نیروی کار ماهر برای صاحبان مشاغل در سراسر کشور طراحی شده است.

طرح بورس صنعت و مشاغل به دانشگاه نشان می‌دهد که صنعت به چه نیروی کاری نیاز دارد، در اجرای این طرح ۳۸ واحد دروس اختیاری در مقطع لیسانس، در اختیار صنعت قرار می‌گیرد تا خبرگان صنایع متناسب با نیاز خود دروسی را انتخاب و تدریس کنند.

براساس این گزارش، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی بورس تحصیلی اعطا می کند که به شرح زیر است :

به منظور توسعه ارتباط آموزش عالی و حوزه صنعت و همچنین تأمین و تربیت بخشی از نیروی تخصصی مورد نیاز صنعت هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته از میان دانشجویان سال دوم ورودی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) واجد شرایط در رشته های مهندسی برق، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی در دانشگاه های مشخص که در جدول ۱ درج شده است. دانشجوی بورسیه تحصیلی و شغلی می پذیرد.

متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این اطلاعیه می توانند پس از ارائه درخواست و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و اختصاصی و اعلام قبولی نهایی به صورت دانشجوی بورسیه «سازمان انرژی اتمی ایران و شرکته ای تابعه و وابسته» ادامه تحصیل نمایند.

شیوه پذیرش بورس تحصیلی سازمان انرژی اتمی ایران

۱ پذیرش دانشجو در رشته های بورسیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به صورت سراسری غیر بومی انجام می شود و کلیه دانشجویان سال دوم دوره کارشناسی (ورودی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این اطلاعیه هستند مجاز به ارائه درخواست دریافت بورس تحصیلی هستند.

تعیین محل خدمت فارغ التحصیلان این رشته ها با سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته خواهد بود.

متقاضیان به صورت سه برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش نهایی داوطلبان انجام خواهد شد.

شرایط عمومی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

داشتن سلامت کامل روانی جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله به تأیید طب کار سازمان انرژی اتمی ایران

نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری و ارائه برگه سوء پیشینه به سازمان انرژی اتمی ایران.

عدم اعتیاد به مواد مخدر دخانیات، الکل و هر نوع مواد اعتیاد آور

عدم وابستگی تشکیلاتی هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی

علاوه بر ضوابط و مقررات آموزشی رعایت شئونات اسلامی و ضوابط و مقررات سازمان انرژی اتمی ایران هنگام حضور در دوره های مهارت افزایی الزامی است.

شرایط اختصاصی

دارای رتبه کشوری تا ۷۰۰۰ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

دارای حداقل معدل ۱۴ در دروس گذرانده تا زمان ارائه تقاضای دریافت بورس تحصیلی

حداکثر سن متقاضیان دریافت بورس تحصیلی ۲۲ سال متولدین ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ به بعد هست و در صورت انجام خدمت سربازی دو سال به سقف سنی افزوده شده و حداکثر سن این متقاضیان ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۹٫۰۱٫۰۱ به بعد است.

پذیرفته شدگان برای چهار نیم سال تحصیلی از بورسیه تحصیلی (حمایت های مالی) سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته برخوردار خواهند بود.

دانشجویان بورسیه در طی دوران تحصیل تحت حمایت مالی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته مبلغی معادل با حداقل حقوق پایه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی این کارگری دریافت خواهند نمود که این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ ماهیانه برابر با ۷۱۶۶۱۸۴۰ ریال بوده و در سنوات بعد هم مبلغ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیار پرداخت خواهد بود.

پذیرفته شدگان متعهد می شوند به شرط پویایی در طی دوران تحصیل به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی (بورس)، بسته به نیاز سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و در محلهای اعلامی مشغول به خدمت شوند.

پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد به هر دلیل از ادامه همکاری با سازمان منصرف شوند موظف به پرداخت هزینه ای معادل دو برابر هزینه های کل دوره خواهند بود.

حداقل معدل قابل قبول دانشجو در دوران تحصیل در دانشگاه ۱۴ است و در صورتی که طی دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال متناوب به دلایل غیر موجه به تشخیص دانشگاه معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شود شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم به پرداخت شرایط بند ۷ خواهد بود.

پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهدنامه مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته در دفترخانه خواهند بود.

پذیرفته شدگان در رشته های بورسیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته موظف به گذراندن دوره های آموزش تخصصی و مهارت افزایی مطابق ضوابط سازمان خواهند بود پذیرفته شدگان باید بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان طی تابستان و نیز در صورت لزوم طی سال تحصیلی در محل برگزاری دوره های آموزش تخصصی و مهارت افزایی حاضر و دوره ها را با موفقیت به اتمام برسانند.

دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به استخدام سازمان و شرکتهای تابعه و وابسته در خواهند آمد.

محل استخدام فارغ التحصیلان در سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته با صلاحدید سازمان خواهد بود.

سوابق دوران تحصیل و دوره های آموزش تخصصی و مهارت افزایی در انتخاب محل خدمت فارغ التحصیل مؤثر است.

دانشجویان بورسیه در دوران تحصیل از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود. در طی دوران مهارت آموزی در سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته مطابق ضوابط از محل اسکان سرویس ایاب و ذهاب و غذا برخوردار خواهند بود.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه این گروه از دانشجویان با اولویت سرباز صنعت از دستگاه های مرتبط پیگیری و اقدام خواهد کرد در غیر این صورت فرد موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهد بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص حمایت مالی نخواهد داشت.

گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط این افراد پس از گذراندن خدمت مقدس سربازی در فرایند استخدام قرار گرفته و به استخدام سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته در خواهند آمد.

ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در مقطع بالاتر صرفاً با تأیید سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته امکان پذیر است.

دانشگاه ها و رشته های اعلام شده در طرح اعطای بورس تحصیلی سازمان انرژی اتمی ایران در مقطع کارشناسی

ردیف

عنوان رشته

نام دانشگاه محل تحصیل

ظرفیت پذیرش

جنس پذیرش

توضیحات

زن

مرد

۱

مهندسی برق

صنعتی شریف تهران، صنعتی امیر کبیر شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، اصفهان، فردوسی مشهد

۱۲

زن

مرد

برای دارندگان رتبه کشوری تا ۷۰۰۰ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

۲

مهندسی مکانیک

صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیر کبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز، اصفهان فردوسی مشهد

۱۵

زن

مرد

برای دارندگان رتبه کشوری تا ۷۰۰۰ در آزمون سراسری۱۴۰۱

۳

مهندسی مواد و متالورژی

صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی اصفهان، شیراز دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد

۱۵

زن

مرد

برای دارندگان رتبه کشوری تا ۷۰۰۰ در آزمون سراسری۱۴۰۱

۴

مهندسی شیمی

صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی اصفهان، شیراز تبریز، فردوسی مشهد، اصفهان

۱۵

زن

مرد

برای دارندگان رتبه کشوری تا ۷۰۰۰ در آزمون سراسری

سال ۱۴۰۱

۵

مهندسی صنایع

صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی صنعتی اصفهان شیراز، تبریز، فردوسی مشهد

٨

زن

مرد

برای دارندگان رتبه کشوری تا ۷۰۰۰ در آزمون سراسری

سال ۱۴۰۱

بورسیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و وابسته

۶۵ نفر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن