کمبود خوابگاه در ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی/ وضعیت اسکان کنکوری‌ها

از میان ۶۷ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی کشور، ۵۱ دانشگاه اعلام کرده‌اند که تعهدی برای ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان کنکور ۹۸ ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور ۹۸ تا ۲۴ مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب کدرشته های مورد نظر خود اقدام کنند.

از تعداد ۶۳۰ هزار داوطلب گروه علوم تجربی بیشترین تقاضا برای پذیرش در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است و این در حالی است که از میان ۶۶ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی کشور، تعداد ۸۸ دانشکده و دانشگاه تعهدی را برای ارائه خوابگاه نمی پذیرند.

از تعداد ۶۷ دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی ۵۱ مرکز وضعیت کمبودهای خوابگاهی خود را اعلام کرده اند. سایر مراکز یا شرایط خود را اعلام نکرده اند و خوابگاه می دهند.

جدول شماره یک: وضعیت ارائه خوابگاه در دانشکده های علوم پزشکی

ردیف دانشکده شرایط
۱ دانشکده علوم پزشکی آبادان هیچگونه تعهدی نسبت به تامین و واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد
۲ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (همدان) هیچ گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد
۳ دانشکده علوم پزشکی اسفراین در قبال ارایه خوابگاه تعهدی ندارد
۴ دانشکده علوم پزشکی تربت جام فاقد خوابگاه دولتی، دارای خوابگاه خودگردان (بخش خصوصی)
۵ دانشکده علوم پزشکی خلخال عدم تعهد در ارایه خوابگاه برای پسران
۶ دانشکده علوم پزشکی خمین هیچگونه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه دولتی ندارد
۷ دانشکده علوم پزشکی خوی فاقد خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر
۸ دانشکده علوم پزشکی ساوه فاقد خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر
۹ دانشکده علوم پزشکی سراب دارای خوابگاه پسران به صورت ملکی و خوابگاه دختران به صورت استیجاری
۱۰ دانشکده علوم پزشکی سیرجان تعهدی در قبال ارایه خوابگاه برای دانشجویان ندارد
۱۱ دانشکده علوم پزشکی شوشتر فاقد خوابگاه. جهت خواهران خوابگاه به صورت مشارکتی با پرداخت هزینه واگذار می شود
۱۲ دانشکده علوم پزشکی لارستان هیچ تعهدی در قبال ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
۱۳ دانشکده علوم پزشکی نیشابور خوابگاه ندارد

جدول شماره دو: وضعیت ارائه خوابگاه در دانشگاه های علوم پزشکی

ردیف دانشگاه شرایط
۱ دانشگاه علوم بهزیستی فاقد امکانات خوابگاهی
۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک به علت محدودیت فضای خوابگاهی نسبت به واگذاری خوابگاه محدودیت دارد.
۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل فاقد خوابگاه
۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کلیه مقاطع تحصیلی در ترم اول فاقد خوابگاه است و هیچگونه تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارد.
۵ دانشگاه علوم پزشکی البرز فاقد خوابگاه ملکی و خوابگاه مشارکتی با ظرفیت محدود
۶ دانشگاه علوم پزشکی ایلام به دلیل محدودیت امکانات خوابگاهی از ارائه خوابگاه به تمام دانشجویان معذور است.
۷ دانشگاه علوم پزشکی بابل هیچگونه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
۸ دانشگاه علوم پزشکی بم خوابگاه به دانشجویان پسر تعلق نمی گیرد و دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان جدیدالورود پسر ندارد.
۹ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس عدم واگذاری خوابگاه به کلیه رشته های مستقر در شهرستان بندرعباس
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هیچگونه تعهدی جهت خوابگاه ندارد
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خوابگاه دانشجویی دختران به صورت مشارکتی (پرداخت بخشی از هزینه توسط دانشجو) و ملکی و خوابگاه دانشجویی پسران فقط به صورت مشارکتی
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی جهرم عدم تعهد در ارایه خوابگاه و ارایه آن در حد مقدورات به دانشجویان جدید الورود
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به دلیل ظرفیت محدود خوابگاه دولتی دختران، اولویت اسکان براساس ضوابط است و افراد مازاد بر ظرفیت به خوابگاه خودگردان معرفی می شوند.
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارد.
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عدم تعهد در قبال خوابگاه
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی زابل از واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ معذور است و در صورت واگذاری بصورت خودگردان خواهد بود.
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هیچگونه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه و امکانات رفاهی ندارد.
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی زنجان عدم امکان ارایه خوابگاه دولتی به پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۸-۹۹
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تعهدی برای ارایه خوابگاه ندارد
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی سمنان به دانشجویان پذیرفته شده شهریه پرداز (پردیس) و اتباع در کلیه رشته ها و مقاطع، خوابگاه تعلق نمی گیرد و به صورت خودگردان است.
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نسبت به تامین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز و پردیس خودگردان تعهدی ندارد
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با توجه به محدودیت در امکانات خوابگاهی تعهدی برای اسکان ندارد.
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز عدم امکان واگذاری خوابگاه
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی فسا هیچگونه تعهدی در قبال تامین قطعی خوابگاه دانشجویی ندارد و در صورت وجود امکانات، سرویس دهی لازم انجام خواهد شد.
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی قم تعهدی در قبال واگذای خوابگاه ندارد
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی کاشان هیچگونه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه به پذیرفت هشدگان نداشته و اسکان دانشجویان صرفا در خوابگاه های خودگردان صورت می پذیرد.
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی کردستان در صورت امکان، خوابگاه به دانشجویان داده می شود و اولویت با دانشجویان قبولی روزانه است.
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به محدودیت ظرفیت اسکان، دانشگاه فاقد امکانات واگذاری خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود است.
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان همه دوره های دانشگاه فاقد هرگونه تسهیلات خوابگاهی و اسکان برای کلیه دانشجویان است. هیچگونه تعهدی نسبت به تامین خوابگاه به دانشجویان بومی و غیربومی ندارد.
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی گناباد خوابگاه دانشجویی با شرایط خاص برای دانشجویان دختر معادل ۷۵ درصد طول مقطع تحصیلی و دانشجویان پسر نیمه اول مقطع تحصیلی
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان پسران در کلیه رشته ها فاقد خوابگاه، دختران در کلیه رشته ها محدودیت در خوابگاه
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعهدی در خصوص ارایه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع مختلف، ندارد.
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجتمع های آموزشی عالی سلامت کاشمر و قوچان: خوابگاه خودگردان. مجتمع آموزشی عالی سلامت درگز: بدون خوابگاه. رشته های پردیس خودگردان: محدودیت در ارایه خوابگاه
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد هیچگونه تعهدی در خصوص ارایه خوابگاه ندارد

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن