شیوه‌ نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ ها منتشر شد

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: شیوه نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی منتشر شد.

به گزارش ایزی تست، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، دکتر اردوان ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در این خصوص گفت: سازمان امور دانشجویان به منظور شناسایی استعدادهای برتر، معرفی الگوهای مناسب دانشجویی و تشویق دانشجویان به افزایش فعالیت داوطلبانه و جهادی و تلاش برای نوآوری و فعالیت‌های موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه، مهارتی، تجاری‌سازی، فرهنگی، ورزشی و هنری و حمایت از دانشجویان سرآمد، اقدام به تهیه و تدوین آیین‌نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ها کرد.

معاون امور دانشجویان داخل اظهار کرد: در این راستا و در جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی، شیوه‌نامه اجرایی این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۳۳ تبصره تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

بخش های مختلف شیوه نامه اجرایی دانشجویان سرآمد

دکتر ارژنگ درباره این شیوه‌نامه تصریح کرد: شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد در هفت بخش دانشجوی سرآمد آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری، فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، هنری و بین المللی تهیه شده است که در آن به تفکیک، نحوه امتیاز دهی به  هر بخش ارائه شده است.

نحوه امتیاز به دانشجویان سرآمد علمی و پژوهشی

وی افزود: در بخش دانشجوی سرآمد آموزشی موارد امتیازدهی شامل المپیادهای علمی، آزمون‌های زبان، رتبه علمی، دستیاری آموزشی، جشنواره‌های آموزشی و در بخش دانشجوی سرآمد پژوهشی موارد امتیازدهی شامل: ارائه مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، شرکت در مسابقات و جشنواره‌های علمی- پژوهشی و دستیاری پژوهشی می‌شود.

نحوه محاسبه امتیاز دانشجویان سرآمد فناوری و نوآوری

معاون امور دانشجویان داخل در خصوص بخش دانشجوی سرآمد فناوری و نوآوری بیان کرد: نحوه محاسبه در بخش فناوری شامل ارائه ایده و طرح فناورانه، راه اندازی واحد، هسته و یا شرکت فناور، ارائه محصول و خدمات، آموزش فناوری، دستیاری فناوری، اختراع، ابداع و نوآوری و طرح‌های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان می‌شود.

امتیازدهی به دانشجویان سرآمد فرهنگی و اجتماعی

وی ادامه داد: نحوه محاسبه امتیاز دانشجوی سرآمد فرهنگی و اجتماعی نیز به این گونه است که دانشجو برای کسب امتیاز از این بخش باید حداقل از دو شاخص امتیاز کسب کند که شاخص‌های این بخش شامل فعالیت‌های دینی و قرآنی، فعالیت در نهادهادی دانشجویی، مشارکت در تهیه نشریات دانشجویی، کسب عناوین در مسابقات و جشنواره‌های علمی، فرهنگی و ادبی، عناوین و افتخارات کسب شده، نوآوری فرهنگی و اجتماعی و سایر فعالیت‌های فرهنگی می‌شود.

نحوه کسب امتیاز دانشجویان سرآمد ورزشی

دکتر ارژنگ در خصوص نحوه کسب امتیاز از فعالیت‌های ورزشی افزود: در بخش ورزشی دانشجویانی که در جشنواره‌های ورزشی، المپیادهای ورزشی شامل قهرمانی و همگانی و مسابقات بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، استانی، دانشگاهی شرکت کرده‌اند و یا در برخی موارد دیگر که در شیوه نامه قید شده است حضور داشته باشند از امتیاز بخش ورزشی برخوردار می‌شوند.

دانشجویان سرآمد بین الملل ایرانی

معاون امور دانشجویان داخل تصریح کرد: دانشجویان در بخش بین‌المللی باید از حوزه‌هایی همچون حضور فعال و موثر در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان بین‌المللی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان بین‌المللی، فعالیت‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی، پژوهشی و فناورانه دانشجویان ایرانی و بین‌المللی کسب امتیاز کنند.

نحوه محاسبه امتیاز دانشجویان سرآمد بخش هنر

وی در خصوص کسب امتیاز از بخش هنری تصریح کرد: نحوه محاسبه امتیاز از این بخش شامل مواردی همچون: تولید آثار هنری، آموزش در حوزه هنر، تولید آثار هنری مبتنی بر فناوری‌های نوین، شرکت در فعالیت‌های بین رشته‌ای هنری، همکاری در امور هنری با دستگاه‌های مرتبط، برگزاری رویدادهای هنری، جشنواره هنری، فعالیت هنری در بستر فضای مجازی، فعالیت‌های هنری بین‌المللی، عضویت فعال در انجمن‌های صنفی و هنری، همکاری در تهیه نشریات هنری می‌شود.

متن کامل شیوه نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه

مقدمه

به استناد ماده ۱۳ آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه، مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور وحدت رویه در اجرای آیین نامه مذکور در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شیوه نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود

ماده ۱: تعاریف و اختصارات

دانشجو: دانشجویان شاغل به تحصیل ایرانی و بین المللی در موسسات داخل کشور

دانشجوی بین المللی: دانشجوی دارای تابعیت غیرایرانی شاغل به تحصیل در موسسات داخل کشور

دانشجوی سرآمد: دانشجویی که بر اساس این آیین نامه واجد بالاترین مجموع امتیاز شده و به علاوه حداقل ۲۵ درصد بالاترین امتیاز کسب شده در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی را به دست آورده باشد.

دانشجوی سرآمد آموزشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز آموزشی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد پژوهشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز پژوهشی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد فناوری و نوآوری: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز فناوری و نوآوری می‌باشد.

دانشجوی سرآمد فرهنگی و اجتماعی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد ورزشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز ورزشی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد هنری: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز هنری می‌باشد.

دانشجوی سرآمد بین المللی: دانشجوی ایرانی و بین المللی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز در فعالیت‌های بین المللی می‌باشد.
هم رشته – هم ورودی: دانشجویان ورودی در هر یک از کد رشته محلهای مورد تایید وزارت در سال ورود دانشجو

گروه تحصیلی: شامل گروه های ۱- کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ۲- فنی و مهندسی، ۳- هنر و معماری، ۴- علوم پایه، ۵- علوم انسانی و ۶- میان رشته‌ای می‌باشد.

مقطع تحصیلی: شامل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دکتری عمومی و دکتری تخصصی بالینی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.

 وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان: سازمان امور دانشجویان

موسسه: هر یک از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشکده‌ها و پژوهشکده های مستقل، مراکز، موسسات و مجتمع‌های آموزش عالی مستقل دولتی و غیر دولتی

شورای هدایت و نظارت: شورای هدایت و نظارت بر انتخاب دانشجویان سرآمد

شورای انتخاب: شورای انتخاب دانشجویان سرآمد دانشگاه

حوزه علمیه: مدارس مورد تایید شورای مدیریت حوزه‌های علمیه

آیین نامه: آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه

شیوه نامه: شیوه نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه

ماده۲: شرایط عمومی شرکت کنندگان

بر اساس ماده ۳ آیین نامه شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه، شرایط عمومی به شرح زیر میباشد

۱-۲- التزام عملی به قانون اساسی و قوانین موضوعه ی کشور به تشخیص شورای انتخاب

۲-۲- عدم ارتکاب اعمال و رفتار مغایر با مقررات موسسه یا شئون اخلاقی و رفتاری دانشجویی به تایید مراجع ذیصلاح

۳-۲- نداشتن محکومیت قطعی از کمیته انضباطی یا مراجع قضایی در مقطع فعلی و گذشته

۴-۲- میانگین نمرات سال تحصیلی منتهی به ارائه درخواست دانشجو، از میانگین دانشجویان رشته تحصیلی ورودی مربوطه، بالاتر باشد.

تبصره۱: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باید حد نصاب معدل کل بند فوق را بدون احتساب نمره پایان نامه احراز نمایند.

تبصره۲: دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور، شرط معدل ندارند

۵-۲- شرکت در فرایند برای دانشجویان هر مقطع صرفا در تعداد سنوات زیر مجاز است (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته ۱۲ نیمسال، دکتری عمومی دامپزشکی ۱۲ نیمسال، دکتری تخصصی پیوسته ۱۸ نیمسال، دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال، دکتری تخصصی بالینی ۸ نیمسال).

تبصره ۱: برای دانشجویان مقطع کارشناسی که تغییر رشته داده و ملزم به گذراندن واحدهای جبرانی شده‌اند، با تایید معاونت آموزشی موسسه یک نیمسال سنوات آموزشی به این بند افزوده میشود.

تبصره ۲: سنوات مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند، حداکثر دو نیمسال قابل افزایش است.

تبصره ۳: برای دانشجویان خانم که در حین تحصیل از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، به تعداد نیمسالهای مرخصی، سنوات تحصیلی افزوده در نظر گرفته میشود.

تبصره ۴: در موارد استثنا به تشخیص شورای انتخاب، یک نیمسال به سنوات مقاطع تحصیلات تکمیلی افزوده میشود.

۶-۲- نداشتن سابقه مشروطی در مقطع فعلی

۷-۲- دانشجویان مقطع کارشناسی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند، فقط در رشته تحصیلی اصلی مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب میباشند.

۸-۲- دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که در نیمسال پنجم یا بالاتر مشغول به تحصیل هستند، در صورتی امکان شرکت در فرآیند را دارند که علاوه بر گذراندن آزمون جامع در موعد مقرر، طرح پیشنهادی رساله خود را در گروه آموزشی، قبل از شروع نیمسال پنجم به تصویب رسانده باشند.

۹-۲- دانشجو باید در سال تحصیلی منتهی به درخواست، در دو شاخص فرهنگی و اجتماعی با حداقل ۱۰ درصد بالاترین امتیاز فرهنگی و اجتماعی کسب شده در موسسه به تایید معاونت فرهنگی موسسه، حضور فعال و موثر داشته باشد.

نحوه محاسبه امتیازات

ماده۳ : ضوابط عمومی محاسبه امتیازات به شرح زیر میباشد:

۱-۳- به مدارک و مستندات دانشجویان حسب گروه تخصصی و مقطع تحصیلی رسیدگی میشود.

۲-۳- ارائه تاییدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه، معاونان موسسه و سایر مراجع ذیصلاح به تشخیص شورای انتخاب برای کلیه فعالیتهای اعلام شده ضروری است.

۳-۳- در صورتی که فردی بخواهد از امتیازات فرهنگی و اجتماعی ذخیره سنوات قبل استفاده کند، باید حداقل امتیازات فرهنگی و اجتماعی بند ۲-۹ را در سال مورد تقاضا کسب کرده باشد.

۳-۴- امتیاز کلیه فعالیتهای پژوهشی و فناوری که در بازه تحصیل با همکاری استاد راهنما و در زمینه‌ی پایان نامه / رساله صورت گیرد، با ضریب ۱/۲ محاسبه میشود.

۵-۳- به طرح های مساله محور و در راستای رفع مشکلات جامعه، با تشخیص شورای انتخاب ضریب ۱/۵ داده میشود

۶-۳- امتیازات فرهنگی و اجتماعی، هنری، ورزشی، پژوهشی و فناوری و نوآوری حداکثر تا دو سال قابل ذخیره و استفاده هستند. این امتیازات فقط در یک مقطع تحصیلی و صرفا یک بار میتوانند استفاده شوند.

ماده ۴: نحوه محاسبه امتیاز آموزشی

۱-۴- امتیاز معدل: بر اساس روش زیر محاسبه میشود

۶ *[(میانگین معدل دانشجویان هم رشته – هم ورودی) – معدل] = امتیاز

مثال: میانگین معدل رشته – ورودی رشته ۱۴،X است و معدل دانشجو ۱۹ است امتیاز معدل وی به صورت ذیل محاسبه میشود:

۳۰=۶*(۱۹-۱۴)= امتیاز

۴ – ۲- امتیاز آموزشی برای معدل دانشجو در دو نیمسال منتهی به زمان ثبت درخواست، محاسبه میشود.

تبصره: امتیاز معدل برای دانشجویان مقطع دکترای تخصصی پژوهش محور بر اساس نمره ارزیابی پژوهشی و به تشخیص شورای انتخاب محاسبه خواهد شد.

۴-۳- المپیادهای علمی: به دارندگان مدال طلا، نقره و برنز هر یک از مراحل انفرادی و گروهی بر طبق جدول شماره یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

جدول امتیازهای المپیادهای بین المللی در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

تبصره: با توجه به اینکه نتایج المپیاد علمی دانشجویی برای دانشجویان سال چهارم تحصیل در پایان سال چهارم و یا پس از دانش آموختگی آن‌ها اعلام میگردد و این امتیاز در صورت‌ عدم استفاده در مقطع مربوط، در سال اول مقطع بالاتر (تا دو سال بعد از دانش آموختگی) قابل استفاده است.

۴-۴- زبان دوم: به دارندگان مدرک معتبر زبانهای خارجی طبق جدول شماره دو امتیاز تعلق می‌گیرد.

امتیاز آزمون های زبان در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

تبصره ۱: امتیاز دانشجویان رشته های زبانهای خارجی (رشته مرتبط با مدرک زبان ارائه شده)، برای بهره مندی از امتیازات جدول فوق با ضریب ۰/۵ (نیم) محاسبه میشود.

تبصره ۲: آزمون های زبان دانشگاهی که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل باشند، با کسب حداقل ۶۰ درصد نمره، با تایید شورای انتخاب تا سقف ۲ امتیاز دریافت میکند.

تبصره ۳: به مدارک معتبر سایر زبانها به عنوان زبان دوم بر اساس سطح مدرک ارائه شده و جدول فوق و به تشخیص شورای انتخاب، امتیاز تعلق می‌گیرد.

تبصره ۴: به دانشجویان بین المللی غیر فارسی زبان که مدرک سامفا (سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی) ارائه کنند، به ازای هر ۱۰ نمره بالاتر از امتیاز ۱۲۰، ۱ امتیاز (تا سقف ۵ امتیاز) تعلق میگیرد.

تبصره۵: در صورتی که دانشجو بیش از یک مدرک معتبر زبان (در یک زبان) ارائه نموده باشد، صرفا امتیاز مدرک بالاتر برای او محاسبه می‌گردد.

تبصره۶: در صورتی که دانشجو بیش از یک مدرک معتبر زبان (در بیش از یک زبان) ارائه نموده باشد، مجموع امتیاز دو مدرک (تا سقف ۱۶ امتیاز) برای او محاسبه می‌گردد.

۵-۴- رتبه علمی
۱-۵-۴- دارنده رتبه‌های ۱۰ درصد برتر آزمون های ورودی هر موسسه در میان ورودیهای هر رشته – مقطع برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی/ حرفه‌ای، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری تخصصی پیوسته و رتبه اول برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در میان پذیرفته شدگان براساس رشته و ورودی، صرفا در سال اول تحصیل، ۲ امتیاز دریافت می‌کند.

 تبصره: تعداد رتبه‌های ۱۰ درصد برتر که به صورت عدد اعشاری میباشند، به سمت بالا گرد میشوند.

۲-۵-۴- کسب رتبه ۱ الی ۳ در میان همرشته – هم ورودی‌ها در مقطع قبلی دانشگاهی صرفا در سال اول تحصیل، ۲ امتیاز دریافت می‌کند.

۳-۵-۴- دانش آموختگی زودتر از موعد (بر اساس سنوات مندرج در بند ۵-۲) در مقطع قبلی دانشگاهی با معدل بالای ۱۶، به ازای هر نیمسال، ۴ امتیاز دریافت میکند

۴-۵-۴- کسب بالاترین معدل در هر سال تحصیلی در میان دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی هر گروه تحصیلی (بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱) مشروط به گذراندن حداقل ۳۰ واحد درسی ۲ امتیاز دریافت میکند.

۶-۴- دستیاری آموزشی

به دستیاران آموزشی به ازای هر نیمسال دستیاری در هر واحد درسی نظری ۵۰ امتیاز و در هر واحد درسی عملی ۰۱۶ امتیاز (تا سقف ۸ امتیاز در کل مقطع تحصیلی) تعلق میگیرد.

تبصره: دانشجویان مقطع دکتری که به عنوان مدرس حق التدریس در موسسه محل تحصیل فعالیت میکنند از امتیاز این بند بهره‌مند می‌شوند.

۷-۴- جشنواره‌های آموزشی

برگزیده جشنواره‌های آموزشی موسسه محل تحصیل با ارائه گواهی معتبر از موسسه و یا تایید شورای انتخاب، حداکثر ۲ امتیاز دریافت می‌کند.

تبصره: دارنده جایزه ملی جشنواره سردار شهید سلیمانی و جایزه ملی ایثار، از امتیاز بند ۴-۷ با ضریب ۱/۵ بهره‌مند میشوند.

ماده ۵:  نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی

۱-۵- مقاله

امتیاز مقاله چاپ شده یا دارای DOI، بر اساس جدول شماره سه محاسبه میشود و نحوه توزیع امتیاز بر اساس جدول شماره چهار خواهد بود.

جدول امتیاز مقاله در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

جدول نحوه توزیع امتیاز مقاله در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

۱-۱-۵- میزان امتیاز مندرج در جدول، میتواند بر اساس عواملی از قبیل Q ،IF و غیره تخصیص یابد.

۲-۱-۵- حداکثر به دو مقاله دارای گواهی پذیرش، همانند مقالات چاپ شده امتیاز تعلق میگیرد.

۳-۱-۵- مقاله‌های کنفرانسی ملی فقط در صورت چاپ شدن، از امتیاز برخوردار میشوند.

۵-۱-۴- گواهی ارائه مقاله در کنفرانسهای بین المللی الزامی است و در صورت‌ عدم ارائه آن، امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره: در صورتی که مقاله در جهت ترویج فرهنگ و ارزشهای دینی، انقلابی اخلاقی و اجتماعی (تحکیم بنیان خانواده و امر مقدس فرزندآوری) باشد، امتیاز آن با ضریب ۱/۴ محاسبه خواهد شد.

۲-۵- طرح پژوهشی
امتیاز طرح پژوهشی مورد تایید معاونت پژوهشی موسسه مطابق جدول شماره پنج محاسبه میشود.

جدول امتیاز طرح پژوهشی در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

۱-۲-۵- میزان امتیاز مندرج در جدول، میتواند بر اساس مبلغ طرح به تشخیص شورای انتخاب تخصیص یابد.

۲-۲-۵- امتیازآوری از طرح پژوهشی، مانع از کسب امتیاز در بخش جشنواره در صورت انتخاب طرح نخواهد بود، اما در صورتی که طرح در بیش از یک جشنواره رتبه‌ای کسب نماید، صرفا امتیاز یک جشنواره (بالاترین مقام کسب شده) محاسبه خواهد شد.

۳-۲-۵- در صورت وجود دستاوردهای حاصل از طرحهای پژوهشی، بالاترین امتیاز بخش مربوطه محاسبه شده و در سایر بخش‌ها امتیاز قابل محاسبه نخواهد بود.

۵-۳- کتاب

۱-۳-۵- به هر کتاب تالیفی حداکثر ۱۵ امتیاز تعلق می‌گیرد.

تبصره: به تالیف بخشی از کتاب متناسب با کمیت و کیفیت، امتیاز تعلق می‌گیرد.

۲-۳-۵- به تصنیف کتاب، امتیاز کتب تالیفی با ضریب ۱/۵ تعلق می‌گیرد.

۳-۳-۵- امتیاز کتاب ترجمه و گردآوری شده، حداکثر معادل ۵۰ درصد امتیاز تالیف کتاب می باشد.

۴-۳-۵- کتاب های منتخب در جشنواره‌ها، علاوه بر کسب امتیاز از این بند، امتیاز جشنواره را نیز دریافت میکنند، اما در صورتی که کتاب در بیش از یک جشنواره رتبه‌ای کسب نماید، صرفا امتیاز یک جشنواره (بالاترین مقام کسب شده) محاسبه خواهد شد.

۵-۳-۵- نحوه توزیع امتیاز بین مولفان کتاب، به تشخیص شورای انتخاب خواهد بود.

۶-۳-۵- برای اخذ امتیاز کتاب، شمارگان مناسب به تشخیص شورا و ارائه شابک و فهرست‌نویسی فیبا برای کلیه کتابهای تصنیفی، تالیفی، ترجمه و گردآوری ضروری است.

تبصره: در صورتی که کتاب در جهت ترویج فرهنگ و ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاقی و اجتماعی (تحکیم بنیان خانواده و امر مقدس فرزند آوری) باشد، امتیاز آن با ضریب ۱/۴ محاسبه خواهد شد.

۴-۵- مسابقات و جشنوارههای علمی – پژوهشی

به کسب عناوین در مسابقات و جشنوارههای علمی – پژوهشی کشوری مورد تایید وزارتین از قبیل، خوارزمی، رازی، فارابی و همچنین جشنواره‌های علمی – پژوهشی مورد تایید شورای مدیریت حوزه های علمیه، بر اساس جدول شماره شش امتیاز تعلق میگیرد.

جدول امتیاز مسابقات و جشنواره های علمی - پژوهشی در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

۵-۵- دستیاری پژوهشی

به ازای هر سال فعالیت به عنوان دستیار پژوهشی اعضای هیات علمی، ۴ امتیاز (تا سقف ۸ امتیاز) به دانشجو تعلق میگیرد.

ماده ۶: نحوه محاسبه امتیاز فناوری دانشجویان سرآمد

۱-۶- ایده
ایده یک نوع نوآوری یا سبک جدیدی از نحوه مصرف یا اجرای یک خدمت یا فعالیت میباشد که با خود، سهولت در انجام کارهای مربوط به آن را دارد و از سوی مراجع ذیصلاح تایید شده باشد.

۱-۱-۶- ارائه هر ایده فناورانه میتواند از ۱ الی ۵ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز) کسب کند.

۲-۱-۶- در صورت ارائه ایده به صورت گروهی، نحوه‌ی توزیع امتیاز بین اعضای گروه به تشخیص شورای انتخاب خواهد بود.

۲-۶- طرح فناورانه

طرح فناورانه پروژه‌ای است که منجر به تولید، ارتقاء محصول و یا خدمت شود.

۱-۲-۶- هر طرح فناورانه میتواند از ۲ الی ۱۰ امتیاز (حداکثر ۱۱ امتیاز) کسب کند.

۲-۲-۶- در صورت ارائه طرح به صورت گروهی، نحوه‌ی توزیع امتیاز بین اعضای گروه به تشخیص شورای انتخاب خواهد بود.

۳-۶- واحد فناور

واحد فناور واحدی است دارای هویت مستقل (حقوقی) که بر اساس مقررات سازمان ثبت اسناد کشور تاسیس و بر طبق آیین نامه‌های مرکز رشد یا پارک رسما در مرکز رشد یا پارک پذیرفته شده باشد. واحد فناور شامل هسته‌های فناور، شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد کشور است که در مرکز رشد و یا پارک‌ها مستقر شده و دارای سابقه دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان است.

۱-۳-۶- راه اندازی هسته فناوری ۴ امتیاز، را باندازی شرکت ثبت شده در مرکز رشد یا پارک ۴ امتیاز و راه اندازی شرکت با عنوان دانش بنیان با سابقه دانش بنیان ۸ امتیاز (حداکثر تا سقف ۱۲ امتیاز) دریافت خواهد کرد.

۲-۳-۶- در صورت راه اندازی واحد به صورت گروهی، نحوه‌ی توزیع امتیاز بین اعضای گروه به تشخیص شورای انتخاب خواهد بود.

۴-۶- محصول

محصول، شامل کالا و خدمات میشود و باید مجوزهای مربوطه را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشد (مجوز مربوطه باید به تایید معاونت پژوهشی موسسه برسد)

۱-۴-۶- ارائه محصول به صورت نمونه آزمایشگاهی ۳ امتیاز، محصول مجوزدار ۵ امتیاز، محصول تجاری شده (تولید انبوه ۱۰) امتیاز و محصول صادراتی ۱۵ امتیاز (حداکثر تا سقف ۲۰ امتیاز) دریافت خواهد کرد.

۲-۴-۶- در صورت ارائه محصول به صورت گروهی، نحوه‌ی توزیع امتیاز بین اعضای گروه به تشخیص شورای انتخاب خواهد بود.

تبصره۱: گواهی ایده فناورانه و طرح فناورانه باید به تایید مراکز رشد و یا پارکهای علمی و فناوری برسد.

تبصره۲: مجوز محصول تجاری شده، فرهنگی، باید به تایید معاونت فرهنگی موسسه نیز برسد.

۵-۶- آموزش فناوری

آموزش فناوری میتواند به صورت برگزاری کارگاههای حضوری و یا شرکت در دوره‌های آموزش حضوری و مجازی صورت گرفته باشد و حداکثر تا ۸ امتیاز دریافت می‌کند.

۱-۵-۶- مدرس کارگاه های حضوری یا مجازی فناوری به ازای هر کارگاه، ۴ امتیاز

۲-۵-۶- شرکت در هر دوره کارآفرینی ۲ امتیاز

۳-۵-۶- شرکت در کمک نوآورها (شرکت در رویدادهای استارتاپی و برگزیده شدن ایده) ۳ امتیاز

۴-۵-۶- شرکت در هر دوره آموزشی فناوری ۱ امتیاز (حداکثر ۶ امتیاز)

تبصره: برای دانشجویان مقطع کاردانی، دوره‌های آموزشی مهارتی نیز امتیاز فوق را دریافت میکنند.

۶-۶- مشمولان طرحهای مورد تایید بنیاد ملی نخبگان

مشمولان طرح‌های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان از قبیل طرح شهید وزوایی، شهید احمدی روشن، شهید بابایی و شهید فخری زاده به ازای هر طرح، ۲ امتیاز دریافت می‌کنند.

۷-۶- دستیاری فناوری

به هر سال تحصیلی فعالیت دستیاری فناوری، ۲ امتیاز (تا سقف ۶ امتیاز) تعلق میگیرد.

۸-۶- به شرکت در طرح تانا (توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها) ۲ امتیاز تعلق میگیرد.

۹-۶- دریافت کنندگان طرح های کمک هزینه فناوری، از ۱ تا ۵ امتیاز دریافت میکنند

۱۰-۶- اختراع، ابداع و نوآوری

به اختراع، ابداع و یا نوآوری دارای تاییدیه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با مراجع ملی و بین المللی که به تشخیص وزارتین، ذیصلاح اعلام میشوند، مطابق جدول شماره هفت امتیاز تعلق میگیرد.

جدول امتیاز اختراع، ابداع و نوآورری در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

‍۱-۱۰-۶- در صورت ارائه اختراع، ابداع یا نوآوری به صورت گروهی، نحوه‌ی توزیع امتیاز بین اعضای گروه به تشخیص شورای انتخاب خواهد بود.

۲-۱۰-۶- به هرگونه ارائه طرح یا ایده اجرا شده در هر کدام از بخشهای مختلف، صنعتی، خدماتی، عمومی اجتماعی و دانشگاهی با گواهی بالاترین مقام آن بخش و تایید معاون پژوهشی/ تحقیقات و فناوری موسسه، حسب نوع و سطح آن از ۱ تا ۵ امتیاز تعلق میگیرد.

۳-۱۰-۶- به اختراعات مورد تایید بنیاد ملی نخبگان امتیازات جدول شماره هشت، افزوده میشود.

جدول امتیاز اختراع مور تایید بنیاد ملی نخبگان در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

ماده ۷: نحوه محاسبه امتیاز فرهنگی و اجتماعی

کسب حداقل امتیاز در بخش فرهنگی، باید حداقل از دو شاخص باشد.

۱-۷- فعالیتهای دینی و قرآنی

۱-۱-۷-کسب مقام در جشنواره های معتبر دینی و قرآنی دانشجویان بر اساس جدول شماره نه امتیاز کسب می‌کند.

جدول امتیازات قرآنی و دینی در شیوه نامه دانشجویان سرآمد 

۲-۱-۷- دانشجویانی که طی یک سال تحصیلی در یک رشته، به چند مقام دست یافته‌اند، صرفا به بالاترین مقام کسب شده آن‌ها امتیاز تعلق می‌گیرد.

۳-۱-۷- حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء، با تایید مراکز ذیصلاح (دار القرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی) ۰/۵ امتیاز را کسب می‌نمایند در صورت حفظ سی جزء، قرآن، ۲۰ امتیاز به دانشجو تعلق میگیرد

تبصره: امتیاز حفظ قرآن برای تعداد جزء مشخص، فقط یک بار در طول تحصیل محاسبه می‌شود.

۴-۱-۷- حافظان کل قرآن با تایید مراجع ذیصلاح، در صورت داشتن فعالیت در حداقل یک شاخص فرهنگی و اجتماعی دیگر و با رعایت شرایط عمومی، یک مرتبه در طول تحصیل سرآمد فرهنگی محسوب میشوند.

۲-۷- فعالیت در نهادهای دانشجویی

به ازای هر سال تحصیلی فعالیت در نهادهای دانشجویی موسسه، امتیازاتی مطابق جدول شماره ده تعلق میگیرد

تبصره: عضویت در انجمن ها و سایر نهادهای دانشجویی باید به تایید معاونت مربوطه در موسسه برسد.

جدول امتیاز فعالیت در نهادهای دانشجویی، در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

تبصره۱: در صورتی که مدت فعالیت دانشجو کمتر از یک سال تحصیلی، باشد امتیاز به نسبت مدت فعالیت اعطا خواهد شد.

تبصره۲: در صورتی که دانشجو در بیش از یک عنوان در یک نهاد فعالیت داشته باشد به ازای هر فعالیت به بالاترین امتیاز او ۲۰ درصد از
امتیاز مربوط افزوده میشود

۳-۷- نشریات دانشجویی

۱-۳-۷- به مشارکت و همکاری در تهیه نشریات دانشگاهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که حداقل دو شماره از آن‌ها در هر سال تحصیلی منتشر شود به ازای هر سال فعالیت طبق جدول شماره یازده امتیاز تعلق میگیرد.

امتیازات نشریات دانشجویی در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

تبصره: در صورتی که مدت فعالیت در نشریه کمتر از یک سال باشد، امتیاز متناسب با مدت فعالیت تعلق خواهد گرفت.

۲-۳-۷- مسئولیت همزمان دانشجو در بیش از یک نشریه به عنوان صاحب امتیاز حقیقی، مدیر مسئول و یا سردبیر، مغایر با ماده ۱۶ دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی است و به این مسئولیت، امتیاز تعلق نمی‌گیرد.

۴-۷- مسابقات و جشنواره های علمی – فرهنگی و ادبی

۱-۴-۷- به کسب عناوین در مسابقات، جشنواره‌های علمی – فرهنگی و ادبی مورد تایید هر کدام از وزارتین یا حوزه علمیه از قبیل رویش، حرکت، تیتر، شهید آوینی، جشنواره فرهنگ ملل، سرای دانش، مسابقات ملی مناظرات دانشجویی، تندیس ملی فداکاری مطابق جدول شماره دوازده، امتیاز تعلق میگیرد.

جدول امتیاز مسابقات و جشنواره های فرهنگی و ادبی در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

تبصره: جشنواره های دیگری که از سوی نهادهای مختلف برگزار میشود، به شرطی قابل قبول است که از سوی شورای هدایت و نظارت تایید شود. به این قبیل جشنواره‌ها تا سقف ۵۰ درصد امتیازات جدول فوق تعلق میگیرد

۲-۴-۷- چنانچه عنوان کسب شده گروهی باشد، حداکثر ۷ نفر میتوانند سقف امتیاز را کسب کنند. در صورتی که تعداد افراد گروه بیشتر باشد امتیاز به نسبت توزیع خواهد شد.

۳-۴-۷- برای دانشجویان رشته‌های هنر و علوم انسانی در صورتی که سقف امتیاز فرهنگی را کسب کرده باشند، امتیاز این بخش به بخش فناوری منتقل میشود.

۵-۷- عناوین و افتخارات
به کسب عناوینی از قبیل دارنده جایزه البرز، برنده جایزه جوان برتر با بهره مندان از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان هر یک حداکثر تا سقف ۳ امتیاز (جمعا ۵ امتیاز) تعلق میگیرد.

۶-۷- نوآوری فرهنگی – اجتماعی
هر گونه فعالیتی که منجر به ارائه دستاورد نوآورانه و خلاقانه فرهنگی شود و با دارای اثرگذاری اجتماعی باشد، به تشخیص شورای انتخاب حداکثر تا ۵ امتیاز تا سقف ۱۰ امتیاز کسب می‌نماید.

۷-۷- سایر فعالیتهای فرهنگی

۷-۷-۱- به سایر فعالیتهای فرهنگی در زمان اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نظر بر اساس جدول شماره سیزده امتیاز تعلق میگیرد.

جدول امتیاز سایر فعالیت های فرهنگی در شیوه نامه دانشجویان سرآمدادامه جدول 13 شیوه نامه دانشجویان سرآمد

۲-۷-۷- کلیه مدارک و مستندات فعالیتهای فوق باید به تایید مراجع ذیصلاح برسد.

۳-۷-۷- به مجموع امتیازات فرهنگی ایثارگران (شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگان و همسر و فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان) حسب میزان ایثارگری ضریب ۱/۱ تا ۱/۲ داده میشود.

۴-۷-۷ به مجموع امتیازات فرهنگی دانشجویان متاهل ضریب ۱/۱ و دانشجویان متاهل دارای فرزند ضریب ۱/۲ داده میشود.

ماده ۸: نحوه محاسبه امتیاز ورزشی

۱-۸ المپیادها، جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی

۱-۱-۸- به کسب عناوین در المپیادها، مسابقات و جشنوارههای ورزشی مورد تایید وزارتین، مطابق جدول شماره چهارده امتیاز تعلق می‌گیرد.

امتیاز المپیادها، جشنواره ها و مسابقات در شیوه نامه دانشجویان سرآمد

تبصره ۱: مرجع تأیید کننده عناوین در سطح موسسه، معاونت دانشجویی و خارج از موسسه مرجع برگزار کننده میباشد.

تبصره ۲: به برگزیدگان رشتههای تکراری مسابقات برگزار شده در یک سال، صرفا امتیاز بالاترین مقام تعلق میگیرد.

۲-۸- دارندگان کارت های مربیگری و داوری از مراجع ذیصلاح (فدراسیون های ورزشی و غیره) مشمول امتیازات جدول فوق میشوند.

کارت‌های درجه ۱، ۲، ۳  معادل دانشگاهی، استانی و ملی و کارتهای بین المللی در سطح بین المللی ارزیابی میشود.

تبصره: در صورت داشتن بیش از یک کارت در مربیگری با داوری به بالاترین مدرک امتیاز داده میشود.

۳-۸- به حضور در اردوهای انتخابی تیم های منتخب دانشجویی در سطح ملی و بین المللی، حداکثر ۲ امتیاز تعلق میگیرد.

۴-۸- به حضور و شرکت موفق و موثر در کارگاههای آموزشی تندرستی و سلامت بدنی که از سوی نهادهای معتبر از قبیل فدراسیونهای ورزشی، هیات های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی سازمان با پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت برگزار میشود، تا سقف ۲ امتیاز تعلق میگیرد.

۵-۸- به عضویت در شوراها، انجمن ها و هیات های ورزشی استانی، ملی و بین المللی حداکثر تا سقف ۲ امتیاز تعلق میگیرد.

۶-۸- به همکاری در برگزاری مسابقات ورزشی در موسسه حداکثر تا سقف ۴ امتیاز تعلق میگیرد

ماده ۹: نحوه محاسبه امتیاز فعالیت های بین المللی

۱-۹- به دانشجویان (اعم از ایرانی و بین المللی) که در جذب دانشجوی بین المللی نقش فعال و موثر داشته باشند، به ازای هر دانشجوی جذب شده با تایید اداره کل امور دانشجویان بین المللی سازمان، ۳ امتیاز (تا سقف ۱۵ امتیاز) تعلق می‌گیرد.

۲-۹- به دانشجویان (اعم از ایرانی و بین المللی) که نقش فعال و موثر در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بین المللی داشته باشند، با گزارش معاونت بین الملل موسسه (یا مدیریت مربوطه) یا معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه و تایید شورای انتخاب به ازای هر برنامه از ۱ الی ۴ امتیاز، متناسب با میزان فعالیت (تا سقف ۱۰ امتیاز) تعلق میگیرد.

۳-۹- به ارائه خدمات برجسته آموزشی و پژوهشی به دانشجویان بین المللی از قبیل کلاسهای تقویتی، روش تحقیق و حل تمرین به صورت فردی یا گروهی، با گزارش معاونت بین الملل موسسه (یا مدیریت مربوطه) و تایید شورای انتخاب به ازای هر خدمت از ۱ الی ۳ امتیاز (تا سقف ۱۰ امتیاز) تعلق میگیرد.

۴-۹- امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناورانه مشترک دانشجویان ایرانی با دانشجویان بین المللی با تایید معاونت پژوهشی و فناوری موسسه، با ضریب ۱/۲ محاسبه میشود

۵-۹- به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مشترک دانشجویان ایرانی با دانشجویان بین المللی با تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه به ازای هر فعالیت ۳ امتیاز (تا سقف ۱۰ امتیاز) تعلق میگیرد

۶-۹- به فعالیت های داوطلبانه فرامرزی و توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان بین المللی با تایید معاونت بین الملل موسسه (یا مدیریت مربوطه) به ازای هر فعالیت ۳ امتیاز (تا سقف ۱۰ امتیاز) تعلق میگیرد.

ماده ۱۰: نحوه محاسبه امتیاز هنری

ضوابط عمومی محاسبه امتیازات هنری به شرح زیر میباشد:

۱-۱۰- در صورتی که اثر هنری در جهت ترویج فرهنگ و ارزش های دینی، انقلابی، اخلاقی و اجتماعی (تحکیم بنیان خانواده و امر مقدس فرزندآوری)، معرفی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و جاذبه‌های تحصیل در جمهوری اسلامی ایران، زندگی دانشجویی در ایران، زندگی مفاخر و اساتید ایرانی، معرفی جاذبه های علمی، فرهنگی و تمدنی ایران و زبان و ادبیات فارسی باشد، امتیاز آن با ضریب ۱/۴ محاسبه خواهد شد.

۲-۱۰- در صورتی که اثر هنری تولید شده، به زبان های بین المللی ارائه شود، امتیاز آن با ضریب ۱/۵ محاسبه خواهد شد.

۳-۱۰- شاخص های کسب امتیاز هنری شامل تولید آثار هنری، آموزش در حوزه هنر، تولید آثار هنری مبتنی بر فناوری های نوین، شرکت در فعالیت های بین رشته‌ای هنری، همکاری در امور هنری با دستگاه های مرتبط، برگزاری رویدادهای هنری (از قبیل برگزاری نمایشگاه آثار هنری به صورت فردی و یا گروهی)، جشنواره‌های هنری، فعالیتهای هنری بین المللی، فعالیت هنری در بستر فضای مجازی، عضویت در کمیته‌های مختلف جشنواره های هنری، عضویت فعال در انجمنهای صنفی – هنری و همکاری در تهیه نشریات هنری میباشد.

۴-۱۰- تولید آثار هنری
به هر فعالیت موثر در تولید یک اثر هنری فاخر در قالب تصویری (فیلم کوتاه، مستند، تیزر یا آگهی تبلیغاتی، نماهنگ، پویانمایی و عکس)، صوتی (پادکست یا وب آوا، موسیقی، نمایش نامه های رادیویی و سرود) و متنی (فیلمنامه، سفرنامه، بروشور یا دفترچه معرفی دانشگاه و…) بر اساس سطح اثر به تشخیص شورای انتخاب به عوامل اصلی از ۵ تا ۱۰ امتیاز و به عوامل فرعی از ۲ تا ۵ امتیاز تعلق میگیرد.

۵-۱۰- آموزش در حوزه هنر
به ازای برگزاری هر دوره هنری مورد تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی، موسسه، ۱ امتیاز (تا سقف ۶ امتیاز) به مدرس دوره و به ازای شرکت در هر دوره هنری به ازای هر ۱۰ ساعت، ۱ امتیاز (تا سقف ۶ امتیاز) تعلق می‌گیرد.

۱۰-۶- تولید آثار هنری مبتنی بر فناوری های نوین
به هر فعالیت موثر در تولید آثار هنری مبتنی بر فناوریهای نوین بر اساس سطح اثر به تشخیص شورای انتخاب به عوامل اصلی از ۷ تا ۱۲
امتیاز و به عوامل فرعی از ۳ تا ۶ امتیاز تعلق میگیرد.

۷-۱۰- شرکت در فعالیتهای بین رشته‌ای هنری
به شرکت در فعالیتهای هنری بین رشته‌ای از قبیل ساخت وسایل کمک آموزشی برای سایر رشته‌های تحصیلی و تهیه کلیپهای آموزشی تحصیلی به ازای هر فعالیت به تشخیص شورای انتخاب از ۲ تا ۴ امتیاز (تا سقف ۶ امتیاز) تعلق میگیرد

۸-۱۰- همکاری در امور هنری با دستگاه های مرتبط
به ازای هر فعالیت در راستای همکاری در امور هنری با دستگاههای مرتبط از جمله معاونت های موسسه، ۲ امتیاز (تا سقف ۵ امتیاز) تعلق می‌گیرد.

۹-۱۰- برگزاری رویدادهای هنری (از قبیل برگزاری نمایشگاه آثار هنری به صورت فردی و یا گروهی)
به ازای برگزاری هر رویداد با تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه، ۱ امتیاز (تا سقف ۳ امتیاز) تعلق می‌گیرد.

۱۰-۱۰- جشنواره‌های هنری
به کسب رتبه در جشنواره‌های هنری بر اساس جدول شماره پانزده امتیاز تعلق میگیرد

جدول امتیاز مسابقات و جشنواره های هنری شیوه نامه دانشجویان سرآمد

۱۱-۱۰- فعالیتهای هنری بین المللی
به شرکت در فعالیتهای هنری بین المللی ۳ امتیاز (تا سقف ۶ امتیاز) و به کسب مقام در رویدادهای هنری بین المللی، به تشخیص شورای انتخاب از ۷ تا ۱۲ امتیاز تعلق میگیرد.

۱۲-۱۰- فعالیت هنری در بستر فضای مجازی
به ازای هر فعالیت هنری اثر گذار همسو با اهداف شیوه نامه در بستر فضای مجازی ۰/۵ امتیاز (تا سقف ۳ امتیاز) تعلق می‌گیرد.

۱۳-۱۰- عضویت در کمیته‌های مختلف جشنواره‌های هنری
به عضویت در کمیته‌های مختلف جشنوارههای هنری بسته به سطح عضویت و سطح فعالیت کمیته از دانشگاهی تا بین المللی به تشخیص شورای انتخاب از ۳ تا ۶ امتیاز تعلق میگیرد

۱۴-۱۰- عضویت فعال در انجمن های صنفی – هنری
به عضویت در انجمن های صنفی – هنری بسته به سطح عضویت به تشخیص شورای انتخاب از ۰/۵ تا ۶ امتیاز تعلق میگیرد.

۱۵-۱۰- همکاری در تهیه نشریات هنری
به ازای همکاری در تهیه نشریات هنری خارج از سطح موسسه و مورد تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه، به ازای هر سال فعالیت به عنوان صاحب امتیاز حقیقی یا مدیر مسئول یا سردبیر، ۵ امتیاز و به عنوان عضو شورای سردبیری یا هیات تحریریه ۳ امتیاز تعلق میگیرد.

تبصره: در صورتی که مدت فعالیت در نشریه کمتر از یک سال باشد، امتیاز متناسب با مدت فعالیت تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۱: سایر موارد شیوه نامه دانشجویان سرآمد

۱-۱۱- فرآیند انتخاب دانشجوی سرآمد در بستر یکپارچه الکترونیکی اجرا خواهد شد.

۲-۱۱- مستندات باید در بازه زمانی اعلام شده از سوی موسسه، توسط دانشجویان واجد شرایط ماده ۲ به دبیرخانه شورای انتخاب دانشجویان سرآمد مستقر در معاونت دانشجویی موسسه ارائه شود و در صورت لزوم، مستندات به صورت حضوری ارائه شود.

۳-۱۱- دانشجویان نمونه از میان دانشجویان سرآمد دانشگاه انتخاب خواهند شد.

۱۱-۴- دانشجویان بین المللی بر اساس شاخص های این شیوه نامه اما در رقابت جداگانه‌ای در سطح خودشان سنجیده خواهند شد.

۵-۱۱- حق الزحمه داوران و عوامل اجرایی موسسه با تایید معاون دانشجویی از محل اعتبارات موسسه پرداخت میشود.

۶-۱۱- هرگونه تغییر، تفسیر، رفع ابهام یا تصمیم در موارد پیش بینی نشده در این شیوه نامه، از اختیارات شورای هدایت و نظارت و با تایید رییس سازمان میباشد.

ماده ۱۲

این شیوه نامه در ۱۲ ماده و ۳۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به تأیید معاون وزیر و رییس سازمان رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ لازم الاجرا خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن