جزئیات ثبت نام پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۴۰۲ در ۴۸ دانشگاه علوم پزشکی

زمان ثبت نام دانشگاه های علوم پزشکی ۱۴۰۲ مشخص شد. از سال تحصیلی جدید قبولی‌های رشته های پزشکی و دندانپزشکی در بدو تحصیل باید برای خدمت تعهد محضری بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) روز جمعه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد و از آن زمان تاکنون دانشگاه‌های مختلف شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام از قبول شدگان را اعلام کردند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با اعلام شرایط ثبت نام و مدارک مورد پذیرش، زمان بندی مختلفی را برای ثبت نام در رشته‌های مختلف علوم پزشکی اعلام کرده اند.

الزام امضای تعدنامه محضری خدمت برای دانشجویان علوم پزشکی

یکی از نکات قابل توجه در مدارک ثبت نام در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی الزام امضای چند مدل تعهدنامه محضری برای پذیرفته شدگان به ویژه پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی است.

از جمله این فرم‌هایی که از امسال در دستورکار ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده شده است می‌توان به «فرم سند تعهد موضوع آئین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی مصوب جلسه ۳۰ به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو» اشاره کرد.

بر اساس این فرم فرد که با استفاده از سهمیه موضوع این آئین نامه در یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان پذیرفته شده متعهد و ملتزم می‌شود پس از اخذ مدرک تحصیلی خود در طول دوران تحصیل منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهد و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت به اتمام برساند.

همچنین فرد موظف است بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، خود را به وزارت بهداشت معرفی کند و بر اساس موضوع آئین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه ۳۰ به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به میزان یک و نیم برابر مدت تحصیل، درمناطق محروم و کم برخوردار مورد نظر وزارت بهداشت خدمت کند.

خرید و جابجایی تعهدات موضوع این آئین نامه ممنوع است و در این تعهدنامه فرد باید متعهد می‌شود که از قوانین و مقررات مربوطه دایر بر ممنوعیت خرید و جابجایی تعهدات موضوع این سند مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از این موضوع، در محل تعیین شده خدمت خواهم کرد و در خلال انجام تعهد، اجازه فعالیت پزشکی در محل دیگری غیر از محل تعیین شده برای انجام تعهد را نخواهد داشت.

ضمن اینکه بر اساس این تعهدنامه دانشجو مجاز به ادامه تحصیل تا قبل از گذراندن نیمی از دوران تعهد نیست و تنها در صورت ادامه تحصیل دانش آموختگان این سهمیه در مقطع تخصص، بخش باقیمانده از دوره تعهد خدمت باید پس از اتمام مقطع تخصص در محل خدمت دوره تعهد، انجام پذیرد. مدت تحصیل در دوره تخصص جز مدت تعهد خدمت محسوب نخواهد شد.

در صورتی که فرد به هر دلیلی موفق نشود که تحصیل خود را به اتمام برساند یا از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا بعد از پایان دوره به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف کند یا بلافاصله پس از فراغت از تحصیل در سقف زمانی مجاز، خود را معرفی نکند یا جهت انجام خدمت به محل تعیین شده از سوی دانشگاه یاد شده یا وزارت بهداشت مراجعه نکند یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم یا پس از شروع به کار به هر علتی از مؤسسه محل خدمت اخراج شده و یا ترک خدمت کند، باید دو برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازد.

تشخیص وزارت بهداشت راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.

ضمن اینکه اگر فرد تعهدات قانونی و قراردادی که سند آن را امضا می‌کند انجام ندهد نمی‌تواند دانشنامه و هر گونه مدرک تحصیلی دریافت کند.

نمونه «فرم سند تعهد موضوع آئین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی مصوب جلسه ۳۰ به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو»

نمونه فرم تعهد نامه محضری دانشجویان علوم پزشکی

از دیگر دستورالعمل‌های جدیدی که از امسال به مجموع مدارک ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اضافه شده است می‌توان به «سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال ۱۴۰۱) مخصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به بعد» اشاره کرد.

در این سند هم فرد باید تعهد بدهد در صورتی که با استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی آن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مورد نظر خود پذیرفته شده و با هزینه دولت تحصیل می‌کند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، خود را به دانشگاه علوم پزشکی معرفی کرده و بر اساس قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموز شیء و سایر ضوابط و مقررات مصوب، به میزان ۱.۵ (یک و نیم) برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای، در مناطق محروم استان مربوطه خدمت کند.

بر اساس این تعهدنامه فعالیت پزشکی انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر کردن مطب و تأسیس داروخانه خارج از شهرستان محل تعهد و تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات، صدور تأییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع است.

فرد تنها در صورتی می‌تواند ادامه تحصیل دهد که حداقل نیمی از تعهدات را انجام داده باشد.

در این تعهدنامه هم همچون تعهدنامه مصوبه افزایش ظرفیت در صورتی که به هر دلیل فرد نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند، یا انصراف دهد، یا از انجام تعهد استنکاف کند و یا بلافاصله پس از پایان دوره خود را معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده جهت انجام خدمت مراجعه نکند، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته و به هر علتی اخراج شده و یا ترک خدمت کند کند، باید میزان جریمه و خسارات ناشی از تأخیر و یا عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازد.

کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.

نمونه «سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال ۱۴۰۱) مخصوص پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به بعد»

فرم تعهد خدمت دانشجویان مقطع دکتری

ضمن اینک پرداخت جریمه موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارک تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد شد و ارائه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع سند امکانپذیر است و تا تعهدات قانونی انجام نشود، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به فرد اعطا نخواهد شد و سند تعهد هم فسخ نخواهد شد.

همچنین فرم دیگری هم باید توسط پذیرفته شدگان علوم پزشکی تکمیل شود که از امسال به مجموعه مدارک اضافه شده است. بر اساس این تعهدنامه که به فرم سهمیه مناطق شناخته می‌شود در صورتی که فرد از سهمه این مناطق برای قبولی استفاده کرده باشد باید یک برابر مدت تحصیل و تعهدات منطقه‌ای (در مجموع دو برابر) خدمت کند. در صورتی که فرد به هر دلیلی استنکاف کند موظف است تا دو برابر هزینه‌هایی که برای تحصیل وی شده است را به وزارت بهداشت برگرداند.

نمونه «فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته‌های مختلف گروه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سهمیه‌های مناطق ۲ و ۳ در آزمون سراسری»

فرم تعهد خدمت استفاده کنندگان سهمیه مناطق محروم

برنامه زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دانشگاه‌های علوم پزشکی

ردیف دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی زمان ثبت نام اینترنتی زمان ثبت نام حضوری زمان بندی کلاس‌ها توضیحات
۱ دانشگاه علوم پزشکی آبادان اسکن مدارک مورد نیاز و بارگزاری از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ ارائه اصل مدارک از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ شروع کلاسهای درس ورودی‌های نیمسال اول از شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ و بصورت حضوری است زمان مراجعه حضوری در روزهای ۲۳ تا ۲۹ مهر
۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ثبت نام اینترنتی از ۱۷ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ پس از ثبت نام اینترنتی دانشجو باید به سامانه مراجعه کند و منتظر پاسخ تأیید از طرف بررسی کننده باشد. شروع کلاسهای نیمسال اول از شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ عدم ثبت نام اینترنتی در تاریخ‌های مقرر به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود / انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان پس از پایان زمان ثبت نام توسط آموزش دانشکده مربوطه انجام می‌شود.
۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مهلت ثبت نام آنلاین از ۱۹ مهر تا روز ثبت نام حضوری ثبت نام حضوری بر اساس رشته قبولی مطابق برنامه زمان و مکان جهت مراجعه حضوری و تحویل مدارک در دانشگاه انجام خواهد شد
۴ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ثبت نام اینترنتی از ۱۷ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۲ از طریق سامانه
۵ دانشکده علوم پزشکی اسفراین ثبت نام آنلاین دانشجویان جدید الورود از ۱۷ تا ۱۸ مهر تحویل مدارک زیر به مسئول ثبت نام در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر در دانشکده شروع کلیه کلاس‌های دانشجویان جدید الورود ورودی مهر از شنبه ۲۲ مهر
۶ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ثبت نام اینترنتی در روزهای ۱۸ تا ۲۱ مهرماه زمان دریافت اصل مدارک ورودی‌های مهر بصورت حضوری از ۲۲ تا ۲۴ مهر شروع کلاس‌های آموزشی هم زمان با تحویل مدارک پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی شنبه ۲۲ مهر / پرستاری و مامایی یکشنبه ۲۳ مهر / بهداشت دوشنبه ۲۴ مهر انتخاب واحد نیمسال اول توسط آموزش دانشگاه انجام خواهد شد / عدم ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی بهمن در موعد مقرر به منزله انصراف است / تحویل مدارک ثبت نامی برای ورودی‌های بهمن بصورت حضوری در بهمن ماه سال جاری خواهد بود.
۷ دانشگاه علوم پزشکی بابل ثبت نام مرحله اول مجازی از ۱۷ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ ثبت نام مرحله دوم یا تحویل مدارک به صورت حضوری از ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها از روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ عدم ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی مهر و بهمن در موعد مقرر به منزله انصراف است.
۸ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (بجنورد) زمان ثبت نام اینترنتی (اسکن و بارگذاری مدارک) کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۱۴۰۲ اعم از نیمسال اول و نیمسال دوم سال تحصیلی از ۱۷ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ زمان ثبت نام حضوری کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۱۴۰۲ از ۱۸ تا ۲۰ مهر. زمان بندی حضور بر اساس رشته و محل قبولی در سایت دانشگاه اعلام شده است. دانشجویان توجه داشته باشند براساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش باید از حداقل‌های سلامت جسمی به شرح دفترچه و سلامت روانی کامل برخوردار باشند وگرنه در طول مدت تحصیل یا هنگام اشتغال به کار دچار معذوریت و مشکل خواهند شد. لذا درصورتی که از سلامت جسمی یا روانی لازم برخوردار نیستند اقدام به ثبت نام نکنند.
۹ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ثبت نام اینترنتی از ۱۷ تا ۱۹ مهرماه شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۲ مهرماه
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ثبت نام اینترنتی کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۱۷ تا ۲۱ مهر ثبت نام حضوری و دریافت مدارک ثبت نامی دانشجویان جدیدالورود مهر و بهمن سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در روزهای ۲۳ تا ۲۵ مهر انتخاب واحد و شروع کلاس‌های درس برای ورودی‌های مهر ماه بلافاصله پس از ثبت نام نهایی و تحویل مدارک خواهد بود. ثبت نام قطعی دانشجو پس از مراجعه حضوری و تحویل کلیه مدارک و پرینت فرم نهایی ثبت نام اینترنتی مطابق جدول زمان بندی توسط شخص دانشجو انجام خواهد گرفت.
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران ثبت نام و ارسال مدارک نام دانشجویان جدیدالورود از ۱۸ تا ۲۳ مهر عدم مراجعه جهت ثبت نام در تاریخ‌های یاد شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ثبت نام اینترنتی کلیه گروه‌های آموزشی از ۱۸ تا ۲۰ مهر ثبت نام حضوری بر اساس رشته در روزهای ۲۳ تا ۲۵ مهر
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت نام اینترنتی از ۱۸ تا ۲۳ مهر عدم ثبت‌نام در تاریخ فوق به منزله انصراف تلقی خواهد شد / آئین استقبال از دانشجویان جدید الورود در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا در «مشهد مقدس» از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه توسط دانشگاه برگزار خواهد شد و حضور کلیه پذیرفته شدگان در این اردو الزامی است.
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی دزفول مرحله اول ثبت نام به صورت اینترنتی از ۱۷ تا ۱۹ مهر ثبت نام حضوری از ۲۲ تا ۲۴ مهر (به تفکیک رشته: پزشکی و بهداشت در ۲۲ مهر و رشته‌های پرستاری و فوریت پزشکی در ۲۳ مهر و رشته‌های اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی و هوشبری در ۲۴ مهر) عدم انجام ثبت نام اینترنتی به منزله انصراف از تحصیل است.
۱۵ دانشکده علوم پزشکی خمین ثبت نام اینترنتی در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر ثبت نام حضوری پرستاری، فوریت‌های پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت شنبه ۲۲ مهر / رشته مدیریت خدمات بهداشتی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی یکشنبه ۲۳ مهر عدم تکمیل مدارک و تائید نهایی آن در موعد مقرر بمنزله انصراف تلقی و مراتب به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ثبت نام حضوری از ۱۸ و ۱۹ مهر در سایت دانشگاه بر اساس حروف الفبا زمان شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۲ مهر است
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ثبت نام اینترنتی ورودی مهر و بهمن از ۱۸ تا ۲۰ مهر
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زمان ثبت نام غیر حضوری از ۱۸ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ زمان ثبت نام حضوری از ۲۲ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۲
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی زابل ثبت نام اینترنتی (الزامی): از ۱۸ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ تاریخ ثبت نام حضوری: از شنبه ۲۲ مهر متعاقباً با بررسی مدارک ثبت نام اینترنتی به تفکیک دانشکده اعلام می‌شود زمان شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۲ مهر است
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ثبت نام اولیه صرفاً الکترونیکی و از ۱۷ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۲ زمان شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۲ مهر است ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان ترم بهمن نیز در نیمسال مهر صورت می‌پذیرد و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال ثبت نام دانشجویان در نیمسال بهمن نخواهد داشت. عدم مراجعه پذیرفته شدگان هر دو نیمسال در موعد مقرر به منزله انصراف خواهد بود.
۲۱ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ثبت نام اینترنتی از ۱۸ تا ۲۲ مهر زمانبندی تحویل مدارک به صورت حضوری: پرستاری، بهداشت عمومی ۲۲ مهر / هوشبری، علوم آزمایشگاهی، مهندسی بهداشت حرفه‌ای ۲۳ مهر / فوریت‌های پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط ۲۴ مهر تاریخ شروع کلاس‌ها برای تمامی پذیرفته شدگان ورودی مهر همزمان با ثبت نام حضوری است امکان اخذ مرخصی تحصیلی، درخواست انتقال یا مهمان در نیمسال اول وجود ندارد. به جز برای دانشجویان دارای سهمیه ایثارگران بالای ۲۵ درصد که باید از طریق ستاد شاهد دانشگاه اقدام کنند.
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ثبت نام اینترنتی از ۱۹ تا ۲۴ مهر مراحل ثبت نام بصورت الکترونیکی انجام می‌شود دانشجویان پس از ثبت نام اینترنتی و تکمیل آن شماره دانشجویی دریافت می‌کنند.
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اطلاع رسانی می‌شود ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال اولی و دومی همزمان است. شروع به تحصیل نیمسال دوم بهمن ماه خواهد بود.
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت‌نام غیر حضوری پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۱۸ تا ۲۱ مهر ثبت‌نام حضوری پذیرفته شدگان نیمسال اول (مهر) از ۲۴ تا ۲۹ مهرماه صورت می‌گیرد و ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان نیمسال دوم (بهمن) از ۳۰ مهر تا ۳ آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد. عدم ثبت نام اینترنتی در تاریخ مذکور به منزله انصراف تلقی خواهد شد. بعد از تحویل اصل مدارک و بررسی آنها و تائید توسط دانشکده‌ها ثبت نام قطعی می‌شود. در صورت عدم دریافت اصل مدارک طی یک هفته بعد از شروع کلاس‌ها ثبت نام لغو و دانشجوی انصرافی محسوب شده و مشمول آئین نامه‌های انصراف می‌شوند.
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی فسا ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ از ۱۸ تا ۱۹ مهر زمان بندی تحویل مدارک: ۲۲ مهر پزشکی / ۲۳ مهر فوریت‌های پزشکی، پزشکی متعهد خدمت / ۲۴ مهر علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی / ۲۵ مهر اتاق عمل، هوشبری، پرستاری شروع به تحصیل پذیرفته شدگان کنکور سراسری ورودی مهر ماه سال ۱۴۰۲ از شنبه ۲۲ مهر خواهد بود تاریخ شروع به تحصیل پذیرفته شدگان ورودی بهمن ماه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ثبت نام الکترونیکی از ۱۹ تا ۲۴ مهر / عدم اقدام در موعد اعلام شده به منزله انصراف از تحصیل قلمداد می‌شود. —- بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه شروع به تحصیل پذیرفته شدگان کنکور سراسری ورودی مهر ماه سال ۱۴۰۲ از شنبه ۲۹ مهر است. همه مراحل ثبت نام در دانشگاه الکترونیکی بوده و نیاز به مراجعه حضوری نیست. عدم انجام ثبت نام الکترونیک و عدم ارسال مدارک پستی در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف بوده و بلافاصله پس از تاریخ‌های اعلام شده اسامی افرادی که ثبت نام نکرده‌اند به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام دانشگاه از ۱۷ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ زمان شروع کلاس‌ها از شنبه ۲۲ مهر است حضور پذیرفته شدگان از تاریخ مذکور در کلاسهای درسی الزامی است.
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی قم ثبت نام اینترنتی از ۱۷ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ثبت نام حضوری و تحویل مدارک به تفکیک رشته از ۲۲ تا ۲۵ مهر شروع کلاس‌های ورودی مهر از ۲۶ مهر ۱۴۰۲ عدم انجام ثبت نام الکترونیک در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف بوده و بلافاصله پس از تاریخ‌های اعلام شده اسامی افرادی که ثبت نام نکرده اند به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ثبت نام اینترنتی ۱۸ تا ۲۱ مهر ثبت نام حضوری ۲۲ تا ۲۴ مهر شروع کلاس‌ها ۲۹ مهر
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی البرز ثبت نام اینترنتی از ۱۶ تا ۱۸ مهر زمان تحویل مدارک ورودی‌های نیمسال اول و دوم طبق حرف اول نام خانوادگی از ۱۸ تا ۱۹ مهر شروع کلاسهای ورودی‌های نیمسال اول: از شنبه ۲۲ مهر عدم ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم در موعد مقرر به منزله انصراف است.
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود (کلیه پذیرفته شدگان نیم سالهای اول و دوم) از ۱۹ تا ۲۱ مهر ثبت نام حضوری از ۲۲ تا ۲۵ مهر
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ثبت نام اینترنتی از ۱۸ تا ۲۰ مهر پذیرفته شدگان بعد از ثبت نام اینترنتی فرم نهایی ثبت نام را پرینت گرفته و در زمان ثبت نام حضوری تحویل دهند.
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اطلاع رسانی می‌شود عدم ثبت نام اینترنتی در سامانه به منزله انصراف از دریافت هرگونه خدمات رفاهی، خوابگاهی است.
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ثبت نام الکترونیکی برای تمامی مقاطع از ۱۷ تا ۱۹ مهر ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک و فرم‌ها از ۲۳ تا ۲۴ مهر تاریخ شروع کلاس‌ها ۲۵ مهرماه است. ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ (پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم) ابتدا به صورت الکترونیکی و سپس به صورت حضوری خواهد بود.
۳۵ دانشکده علوم پزشکی گراش زمان ثبت نام الکترونیکی از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه زمان ثبت نام حضوری از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه ثبت نام در دانشکده الکترونیک و حضوری است. عدم اقدام در موعد اعلام شده برای ثبت نام به طریق مشخص شده به منزله انصراف از تحصیل قلمداد می‌شود.
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ثبت نام اینترنتی از ۱۷ مهر ثبت نام حضوری طبق جدول هر رشته از ۱۸ تا ۲۰ مهر در محل پردیس دانشگاه عدم ثبت نام در تاریخ یاد شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ثبت نام اینترنتی از ۱۶ تا ۲۱ مهرماه دانشجویان جدیدالورود می‌توانند پس از تکمیل فرایند ثبت نام و اخذ شماره دانشجویی با مراجعه به سایت دانشکده‌های محل تحصیل از فرآیند آموزش مطلع شوند.
۳۸ دانشگاه شاهد پذیرش غیرحضوری (الکترونیکی) از ۱۷ تا ۲۱ مهر / پذیرش غیرحضوری (الکترونیکی) کلیه پذیرفته شدگان الزامی است. پذیرفته شدگان باید بعد از ثبت نام غیرحضوری در یکی از روزهای ۲۴ تا ۲۶ مهر به دانشگاه مراجعه کنند. شروع کلاس‌ها به صورت حضوری از ۲۴ مهر ۱۴۰۲ برای دانشجویان ورودی جدید
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) فرآیند ثبت نام دانشجویان جدید به صورت حضوری یکشنبه ۲۳ مهر دوره آموزش عمومی دانشجویان جدیدالورود ۲۵ مهرماه، آغاز خواهد شد. پس از اتمام فرآیند ثبت نام، از ۲۳ تا ۲۵ مهر، دانشجویان در اردوی آشنایی دانشگاه شرکت خواهند کرد، دانشجویان باید وسایل شخصی ضروری را جهت اردوی آشنایی و سپس حضور در دوره آموزش عمومی همراه داشته باشند.
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی ارتش ثبت نام از ۲۲ تا ۲۴ مهر شروع کلاس‌های بهمن ماه به جز رشته پرستاری خانم‌ها از مهرماه ۱۴۰۲ است.
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد ثبت نام اینترنتی (اسکن و بارگذاری مدارک) کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۱۹ تا ۲۱ مهر زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد زمان شروع کلاس‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد انتخاب واحد به صورت گروهی توسط دانشکده‌ها انجام خواهد شد. شروع کلاسهای دانشجویان شهریه پرداز (بین الملل) نیمسال اول است.
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ثبت نام اینترنتی برای کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم از ۱۸ تا ۱۹ مهر مراجعه حضوری و تحویل اصل مدارک کلیه دانشجویان نیمسال اول و دوم براساس رشته از ۲۴ تا ۲۶ مهر عدم ثبت نام اینترنتی در تاریخ‌های مقرر به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود و هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد.
۴۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان ثبت نام الکترونیکی از ۱۸ تا ۲۳ مهر شروع کلاس‌ها از ۲۲ مهر ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مهر و بهمن همزمان است.
۴۴ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود از ۱۶ تا ۲۰ مهر / همزمان مراجعه به پورتال جهت اطلاع و رفع نواقص مدارک ثبت نام حضوری به تفکیک رشته‌ها از ۲۲ تا ۲۴ مهر شروع کلاس‌ها یک روز بعد از ثبت نام حضوری است. کلیه پذیرفته شدگان در کنکور سال ۱۴۰۲ دانشگاه (به غیر از کاردانی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی، کاردانی مامایی، کاردانی مبارزه با بیماری‌ها، کاردانی بهداشت خانواده) باید در آزمون تعیین سطح زبان شرکت کنند و آن دسته از پذیرفته شدگانی که در این آزمون شرکت نمی‌کنند ملزم به گذراندن زبان پیش دانشگاهی در ترم یک تحصیلی هستند.
۴۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ثبت نام الکترونیکی از ۱۷ تا ۲۱ مهر ثبت نام نکردن به صورت اینترنتی تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
۴۶ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ثبت نام به صورت اینترنتی از ۱۷ تا ۲۱ مهر پس از تائید ثبت نام اینترنتی توسط کارشناس رشته مربوطه، ثبت نام حضوری در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر زمان شروع کلاس‌ها شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ عدم ثبت نام اینترنتی در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.
۴۷ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ثبت نام به صورت اینترنتی از ۱۸ تا ۲۱ مهر ثبت نام حضوری در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مهر بر اساس تقویم دانشگاه شروع به تحصیل پذیرفته شدگان کنکور سراسری ورودی
مهرماه ۱۴۰۲ از ۲۴ مهر است.
انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان توسط واحد آموزش دانشکده مربوطه انجام خواهد شد. تاریخ شروع به تحصیل پذیرفته شدگان ورودی بهمن ماه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
۴۸ دانشکده علوم پزشکی لارستان ثبت نام به صورت اینترنتی از ۱۸ تا ۲۱ مهر زمان ثبت نام حضوری و طرح رویش در سایت دانشکده اعلام شده است.

مدارک ثبت نام دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی شامل بیش از ۱۵ فرم و مدرک مورد نیاز به تفکیک در سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه شده است و پذیرفته شدگان ملزم هستند آنها را دانلود و پس از تکمیل به همراه اسکن مدارک هویتی و تحصیلی در مهلت ثبت نام الکترونیکی بارگذاری کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن