دستورالعمل استفاده دانشجویان از غذا و خوابگاه

بخشنامه استفاده دانشجویان از غذا و خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ از سوری رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به روسای دانشگاه‌ ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان بخشنامه استفاده دانشجویان از غذا و خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ کرد متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

بخشنامه استفاده دانشجویان از غذای دانشجویی

سهم دانشجو از تأمین هزینه غذا در طی سنوات عادی مجاز تحصیل (کاردانی چهار نیمسال، کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال، دکتری حرفه‌ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال، دکتری تخصصی و دکتری دستیاری هشت نیمسال، دکتری پیوسته شانزده نیمسال و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال)، به تفکیک قیمت غذای پرهزینه، متوسط هزینه و کم هزینه به ترتیب ده هزار تومان، هشت هزار تومان و پنج هزار تومان تعیین می‌شود.

سهم دانشجو از تأمین هزینه غذای دانشجویی برای نیمسال‌های اول و دوم سنوات اضافه مجاز، دو برابر، برای نیمسال‌های سوم و چهارم سنوات اضافه مجاز، پنج برابر و برای نیمسال‌های سنوات اضافه مجاز بیش از چهار نیمسال، هفت برابر سهم دانشجوی سنوات عادی مجاز از تأمین غذای دانشجویی در طول سال تحصیلی است.

قیمت‌های تعیین شده غذای دانشجویی در این دستورالعمل، صرفًا برای نیمسال‌های اول و دوم سال تحصیلی است و شامل ترم تابستانی نمی‌شود.

تعیین میزان کمک دانشگاه‌ها برای تأمین هزینه غذای دانشجویی در غذاخوری‌های مکمل، برعهده خود دانشگاه‌ها بوده و مستثنی از مفاد این دستورالعمل است.

بخشنامه استفاده دانشجویان از خوابگاه دانشجویی

در خصوص دانشجویان بورسیه بین الملل و یا فرصت‌های مطالعاتی، بر اساس شرایط مندرج در حکم آن‌ها اقدام می‌شود.

سنوات عادی مجاز برای استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاه‌ های ملکی (درصورت وجود ظرفیت خوابگاه ملکی در دانشگاه) حداکثر، برای دوره های، کاردانی چهار نیمسال، کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال، دکترای حرفه‌ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال، دکتری تخصصی ناپیوسته و دکترای دستیاری هشت نیمسال، دکترای پیوسته شانزده نیمسال، و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال تعیین شد و مقرر شد اجاره بهای خوابگاه دانشجویان واجد شرایط در سنوات عادی مجاز بر اساس نرخ تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز شود.

همچنین هزینه اجاره بهای خوابگاه‌ های دانشجویان واجد شرایط در سنوات اضافه مجاز نیز در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه‌ها و استفاده از آن، دو برابر اجاره بهای خوابگاه دانشجویان در سنوات عادی مجاز محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز شود.

در خصوص دانشجویان غیر بورسیه بین الملل، دانشگاه‌ ها براساس مصوبه هیأت امنای خود، اجاره بهای خوابگاه‌ ها را از دانشجویان غیر بورسیه بین الملل اخذ کنند، ولی براساس میزان اجاره بهای خوابگاه دانشجویان داخلی نوبت دوم که همه‌ ساله از سوی صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ می‌گردد اجاره بهای خوابگاه‌ های آنان را محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز کنند.

پرداخت اجاره بهای خوابگاه‌ های دانشجویی (دانشجویان داخل و یا بین الملل) توسط دانشجو و یا دانشگاه، فارغ از این که در چه مقطع زمانی از خوابگاه استفاده کرده باشند در زمان واریز اجاره بها، براساس آخرین نرخ اجاره بهای تعیین شده خوابگاه‌ های دانشجویان داخل توسط صندوق رفاه دانشجویان، محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن