حضور ۴۶ دانشگاه ایران در رتبه‌ بندی جهانی «لایدن»

نظام رتبه‌ بندی لایدن، نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌ های برتر دنیا در سال ۲۰۲۳ میلادی خود را منتشر کرد و ۴۶ دانشگاه ایران در جمع ۱۴۰۱ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد ۴۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۴۰۱ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. این در حالی است که در سال قبل ۴۴ دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشته اند.

حضور ۴۶ دانشگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی «لایدن»

نظام رتبه بندی لایدن بر خلاف سایر نظام‌های رتبه بندی موجود در سطح دنیا، برای دانشگاه‌های حاضر در نظام خود، رتبه‌ای واحد محاسبه نمی‌کند بلکه دانشگاه‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های موجود در نظام لایدن مورد رتبه بندی قرار می‌گیرند.

از این رو یکی از ویژگی‌های رتبه بندی لایدن این است که به دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی خود، رتبه کل که برگرفته از تأثیر کلیه شاخص‌ها و وزن‌های مرتبط با آنها است، اختصاص نمی‌دهد بلکه، برای کلیه دانشگاه‌ها در این شاخص‌ها نمرات و رتبه‌ها را جداگانه محاسبه و منتشر می‌کند.

در سال ۲۰۲۳ در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

معیار مرجعیت علمی Scientific Impact در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳

در رتبه بندی سال ۲۰۲۳ لایدن در معیار مرجعیت علمی Scientific Impact در میان ۱۰ دانشگاه برتر ۸ دانشگاه متعلق به کشور چین است. ۱۰ دانشگاه برتر معیار مرجعیت علمی Scientific Impact شامل:

۱. دانشگاه هاروارد از آمریکا ۲. دانشگاه Zhejiang از چین ۳. دانشگاه شانگهای ژیاوتونگ از چین ۴. دانشگاه سیچوان از چین ۵. دانشگاه تورنتو از کانادا ۶. دانشگاه علوم و فناوری هوژانگ از چین ۷. دانشگاه سنت اس از چین ۸. دانشگاه شینهوا از چین ۹. دانشگاه Sun Yat-sen از چین ۱۰. دانشگاه Xi’an Jiaotong از چین.

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳ (معیار مرجعیت علمی Scientific Impact)

ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳ رتبه جهانی ۲۰۲۲
۱ دانشگاه تهران ۱۴۲ ۱۳۳
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۴۷ ۲۶۳
۳ دانشگاه تربیت مدرس ۳۲۸ ۳۲۳
۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴۴ ۳۰۹
۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۵۰ ۳۴۷
۶ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۱۳ ۴۴۰
۷ دانشگاه صنعتی شریف ۴۲۳ ۳۸۴
۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۴۶۶ ۴۴۵
۹ دانشگاه تبریز ۴۷۷ ۴۶۳
۱۰ دانشگاه شیراز ۴۷۹ ۴۶۵
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۸۶ ۴۲۷
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۱۶ ۵۴۰
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی ۵۵۰ ۵۴۹
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۱۳ ۶۶۱
۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۶۲۱ ۶۱۵
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶۶۷ ۶۷۶
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۴ ۷۳۵
۱۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۷۴۸ ۷۲۱
۱۹ دانشگاه گیلان ۷۹۲ ۷۷۰
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۱۵ ۸۵۳
۲۱ دانشگاه اصفهان ۸۳۱ ۷۹۴
۲۲ دانشگاه ارومیه ۸۹۴ ۸۸۹
۲۳ دانشگاه کاشان ۹۰۱ ۸۲۷
۲۴ دانشگاه سمنان ۹۰۲ ۸۶۴
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹۱۵ ۸۸۷
۲۶ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۰۰۶ ۹۵۵
۲۷ دانشگاه شاهرود ۱۰۴۳ ۹۹۷
۲۸ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۰۵۲ ۱۰۰۹
۲۹ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۰۶۷ ۱۰۱۴
۳۰ دانشگاه پیام نور ۱۰۶۹ ۹۸۵
۳۱ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۱۰۸ ۱۱۱۴
۳۲ دانشگاه صنعتی سهند ۱۱۲۰ ۱۰۹۱
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۳۷ ۱۲۰۴
۳۴ دانشگاه محقق اردبیلی ۱۱۵۶ ۱۱۸۷
۳۵ دانشگاه یزد ۱۱۹۱ ۱۱۴۲
۳۶ دانشگاه زنجان ۱۱۹۵ ۱۱۱۳
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۲۳۶ ۱۲۲۴
۳۸ دانشگاه کردستان ۱۲۵۷ ۱۲۳۵
۳۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۰۳ ۱۳۰۵
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۰۴
۴۱ دانشگاه خوارزمی ۱۳۰۹ ۱۲۷۱
۴۲ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۳۱۳ ۱۳۱۴
۴۳ دانشگاه مازندران ۱۳۳۴ ۱۲۲۰
۴۴ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۷۳ ۱۱۸۴
۴۵ جهاددانشگاهی ۱۳۷۵
۴۶ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۷۷

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی همدان در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ لایدن حضور نداشتند. دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه ۱۳۱۳ در رتبه بندی ۲۰۲۲ لایدن در این معیار حضور داشت و در رتبه بندی ۲۰۲۳ حضور ندارد.

معیار دیپلماسی علمی Collaboration در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳

در رتبه بندی سال ۲۰۲۳ لایدن در معیار دیپلماسی علمی Collaboration در میان ۱۰ دانشگاه برتر ۵ دانشگاه متعلق به کشور چین است. ۱۰ دانشگاه برتر معیار دیپلماسی علمی Collaboration شامل:

۱. دانشگاه هاروارد از آمریکا ۲. دانشگاه Chinese Acad Sci از چین ۳. دانشگاه شانگهای ژیاوتونگ از چین ۴. دانشگاه Zhejiang از چین ۵. دانشگاه تورنتو از کانادا ۶. دانشگاه شینهوا از چین ۷. دانشگاه جان هاپکینز از آمریکا ۸. دانشگاه آکسفورد از انگلستان ۹. دانشگاه میشیگان از آمریکا ۱۰. دانشگاه پکن از چین.

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳ (معیار دیپلماسی علمی Collaboration)

ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳ رتبه جهانی ۲۰۲۲
۱ دانشگاه تهران ۲۰۰ ۱۹۵
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱ ۲۵۹
۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۴ ۴۳۶
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۴۱۲ ۴۰۷
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۸۵ ۴۵۶
۶ دانشگاه صنعتی شریف ۵۴۹ ۵۱۷
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۵۱ ۵۴۳
۸ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۷۲ ۶۰۹
۹ دانشگاه تبریز ۵۸۶ ۵۸۱
۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۶۱۱ ۵۹۶
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۱۵ ۶۵۷
۱۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۲۶ ۶۲۳
۱۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۴۵ ۵۸۳
۱۴ دانشگاه شیراز ۶۴۷ ۶۳۱
۱۵ دانشگاه شهید بهشتی ۶۸۸ ۶۸۱
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷۳۰ ۷۶۷
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۳۳ ۷۴۹
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۸۴ ۹۲۰
۱۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۲۳ ۹۱۴
۲۰ دانشگاه گیلان ۱۰۱۸ ۹۸۱
۲۱ دانشگاه اصفهان ۱۰۴۱ ۹۹۵
۲۲ دانشگاه ارومیه ۱۰۹۹ ۱۰۹۹
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۰۲ ۱۱۳۱
۲۴ دانشگاه پیام نور ۱۱۰۴ ۱۰۳۳
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۱۲۷ ۱۰۹۳
۲۶ دانشگاه سمنان ۱۱۸۸ ۱۱۴۲
۲۷ دانشگاه کاشان ۱۱۹۵ ۱۱۱۵
۲۸ دانشگاه شاهرود ۱۲۱۰ ۱۱۷۲
۲۹ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۲۱۴ ۱۱۴۳
۳۰ جهاددانشگاهی ۱۲۱۹
۳۱ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۲۶۷ ۱۲۱۱
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۲۸۷ ۱۲۴۵
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۲۹۰
۳۴ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۲۹۸ ۱۲۱۷
۳۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۰۴ ۱۲۷۳
۳۶ دانشگاه یزد ۱۳۱۲ ۱۲۴۴
۳۷ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۲۷ ۱۲۶۸
۳۸ دانشگاه زنجان ۱۳۴۷ ۱۲۶۲
۳۹ دانشگاه خوارزمی ۱۳۵۷ ۱۲۸۴
۴۰ دانشگاه کردستان ۱۳۷۱ ۱۳۰۱
۴۱ دانشگاه صنعتی سهند ۱۳۷۳ ۱۲۹۱
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۷۶
۴۳ دانشگاه مازندران ۱۳۹۰ ۱۳۰۴
۴۴ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۹۴ ۱۳۱۱
۴۵ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۳۹۶ ۱۳۱۲
۴۶ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۴۰۷ ۱۳۰۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی همدان در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ لایدن حضور نداشتند. دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه ۱۳۱۴ در رتبه بندی ۲۰۲۲ لایدن در این معیار حضور داشت و در رتبه بندی ۲۰۲۳ حضور ندارد.

معیار دسترسی آزاد به انتشارات (Open Access) در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳

در رتبه بندی سال ۲۰۲۳ لایدن در معیار دسترسی آزاد به انتشارات (Open Access) در میان ۱۰ دانشگاه برتر ۵ دانشگاه متعلق به کشور چین است. ۱۰ دانشگاه برتر معیار دسترسی آزاد به انتشارات (Open Access) شامل:

۱. دانشگاه هاروارد از آمریکا ۲. دانشگاه Chinese Acad Sci از چین ۳. دانشگاه شانگهای ژیاوتونگ از چین ۴. دانشگاه Zhejiang از چین ۵. دانشگاه تورنتو از کانادا ۶. دانشگاه شینهوا از چین ۷. دانشگاه جان هاپکینز از آمریکا ۸. دانشگاه آکسفورد از انگلستان ۹. دانشگاه میشیگان از آمریکا ۱۰. دانشگاه پکن از چین.

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳ معیار دسترسی آزاد به انتشارات (Open Access)

ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳ رتبه جهانی ۲۰۲۲
۱ دانشگاه تهران ۲۰۰ ۱۹۵
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱ ۲۵۹
۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۴ ۴۳۶
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۴۱۲ ۴۰۷
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۸۵ ۴۵۶
۶ دانشگاه صنعتی شریف ۵۴۹ ۵۱۷
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۵۱ ۵۴۳
۸ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۷۲ ۶۰۹
۹ دانشگاه تبریز ۵۸۶ ۵۸۱
۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۶۱۱ ۵۹۶
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۱۵ ۶۵۷
۱۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۲۶ ۶۲۳
۱۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۴۵ ۵۸۳
۱۴ دانشگاه شیراز ۶۴۷ ۶۳۱
۱۵ دانشگاه شهید بهشتی ۶۸۸ ۶۸۱
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷۳۰ ۷۶۷
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۳۳ ۷۴۹
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۸۴ ۹۲۰
۱۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۲۳ ۹۱۴
۲۰ دانشگاه گیلان ۱۰۱۸ ۹۸۱
۲۱ دانشگاه اصفهان ۱۰۴۱ ۹۹۵
۲۲ دانشگاه ارومیه ۱۰۹۹ ۱۰۹۹
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۰۲ ۱۱۳۱
۲۴ دانشگاه پیام نور ۱۱۰۴ ۱۰۳۳
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۱۲۷ ۱۰۹۳
۲۶ دانشگاه سمنان ۱۱۸۸ ۱۱۴۲
۲۷ دانشگاه کاشان ۱۱۹۵ ۱۱۱۵
۲۸ دانشگاه شاهرود ۱۲۱۰ ۱۱۷۲
۲۹ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۲۱۴ ۱۱۴۳
۳۰ جهاددانشگاهی ۱۲۱۹
۳۱ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۲۶۷ ۱۲۱۱
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۲۸۷ ۱۲۴۵
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۲۹۰
۳۴ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۲۹۸ ۱۲۱۷
۳۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۰۴ ۱۲۷۳
۳۶ دانشگاه یزد ۱۳۱۲ ۱۲۴۴
۳۷ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۲۷ ۱۲۶۸
۳۸ دانشگاه زنجان ۱۳۴۷ ۱۲۶۲
۳۹ دانشگاه خوارزمی ۱۳۵۷ ۱۲۸۴
۴۰ دانشگاه کردستان ۱۳۷۱ ۱۳۰۱
۴۱ دانشگاه صنعتی سهند ۱۳۷۳ ۱۲۹۱
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۷۶
۴۳ دانشگاه مازندران ۱۳۹۰ ۱۳۰۴
۴۴ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۹۴ ۱۳۱۱
۴۵ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۳۹۶ ۱۳۱۲
۴۶ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۴۰۷ ۱۳۰۹

در این معیار هم دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی همدان در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ لایدن حضور نداشتند. دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه ۱۳۱۴ در رتبه بندی ۲۰۲۲ لایدن در این معیار حضور داشت و در رتبه بندی ۲۰۲۳ حضور ندارد.

معیار تنوع جنسیتی (Gender) در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳

در رتبه بندی سال ۲۰۲۳ لایدن در معیار تنوع جنسیتی (Gender) برتری با دانشگاه‌های آمریکایی است و در میان ۱۰ دانشگاه برتر ۵ دانشگاه متعلق به کشور آمریکا است. ۱۰ دانشگاه برتر معیار تنوع جنسیتی (Gender) شامل:

۱. دانشگاه هاروارد از آمریکا ۲. دانشگاه تورنتو از کانادا ۳. دانشگاه سائوپولو از برزیل ۴. دانشگاه جان هاپکینز از آمریکا ۵. دانشگاه استانفورد از آمریکا ۶. دانشگاه پنسیلوانیا از آمریکا ۷. دانشگاه میشیگان از آمریکا ۸. کالج لندن از انگلستان ۹. دانشگاه ملبورن از استرالیا ۱۰. دانشگاه آکسفورد از انگلستان.

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳ معیار تنوع جنسیتی (Gender)

ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳ رتبه جهانی ۲۰۲۲
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۲ ۱۴۷
۲ دانشگاه تهران ۲۱۱ ۲۰۲
۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۸۰ ۳۲۵
۴ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۸۰ ۳۹۹
۵ دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۵ ۴۰۹
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۷۷ ۴۹۵
۷ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۷۹ ۵۲۶
۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۹۵ ۵۴۸
۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۹۹ ۴۵۷
۱۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۲۹ ۵۳۵
۱۱ دانشگاه صنعتی شریف ۵۶۷ ۵۳۳
۱۲ دانشگاه تبریز ۵۶۹ ۵۷۶
۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۸۳ ۵۷۳
۱۴ دانشگاه شیراز ۶۱۱ ۶۰۰
۱۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۳۳ ۵۸۱
۱۶ دانشگاه شهید بهشتی ۷۱۲ ۷۱۲
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۲۷ ۷۵۲
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۷۷۵ ۷۷۴
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹۱۱ ۹۵۱
۲۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۵۹ ۹۴۶
۲۱ دانشگاه گیلان ۹۸۲ ۹۵۴
۲۲ دانشگاه اصفهان ۱۰۰۱ ۹۶۰
۲۳ دانشگاه ارومیه ۱۰۱۴ ۱۰۱۳
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۰۳۵
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۰۴۹ ۱۰۱۵
۲۶ جهاددانشگاهی ۱۰۵۴
۲۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۶۳ ۱۰۳۶
۲۸ دانشگاه سمنان ۱۱۰۸ ۱۰۶۵
۲۹ دانشگاه کاشان ۱۱۱۹ ۱۰۴۲
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۱۳۶
۳۱ دانشگاه پیام نور ۱۱۵۲ ۱۰۷۵
۳۲ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۱۶۱ ۱۰۹۸
۳۳ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۱۷۴ ۱۰۹۳
۳۴ دانشگاه شاهرود ۱۱۹۴ ۱۱۴۴
۳۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۱۲۰۳ ۱۱۹۶
۳۶ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲۱۶ ۱۱۷۵
۳۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۲۲۴ ۱۱۴۸
۳۸ دانشگاه زنجان ۱۲۵۸ ۱۱۷۴
۳۹ دانشگاه صنعتی سهند ۱۲۶۴ ۱۱۹۷
۴۰ دانشگاه یزد ۱۲۷۱ ۱۲۲۱
۴۱ دانشگاه خوارزمی ۱۳۱۱ ۱۲۴۶
۴۲ دانشگاه کردستان ۱۳۲۱ ۱۲۵۱
۴۳ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۳۲۹ ۱۲۷۴
۴۴ دانشگاه مازندران ۱۳۴۶ ۱۲۵۵
۴۵ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۵۲ ۱۲۳۵
۴۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۵۳ ۱۲۸۰

در این معیار هم دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی همدان در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ لایدن حضور نداشتند. دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه ۱۲۵۴ در رتبه بندی ۲۰۲۲ لایدن در این معیار حضور داشت و در رتبه بندی ۲۰۲۳ حضور ندارد.

وضعیت رتبه دانشگاه‌های ایرانی در پنج گروه علمی

۴۶ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی همه علوم در معیارهای چهارگانه حضور داشتند اما در بخش‌های «زیست پزشکی و علوم بهداشت»، «علوم زندگی و زمین شناسی»، «ریاضیات و علوم کامپیوتر»، «علوم فیزیکی و مهندسی» و «علوم اجتماعی و علوم انسانی» رتبه‌های متفاوتی وجود دارد.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در پنج گروه علمی در معیار مرجعیت علمی استخراج شده است.

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۳ با معیار مرجعیت علمی Scientific Impact در پنج گروه علمی

رتبه در «زیست پزشکی و علوم بهداشت»
ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۴
۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۹
۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۴۸
۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۷۰
۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۹۶
۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۰۱
۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۹۶
۸ دانشگاه تربیت مدرس ۵۳۵
۹ دانشگاه تهران ۵۶۶
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۶۳۱
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۵۳
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۸۴
۱۳ جهاددانشگاهی ۷۱۹
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۷۲۷
۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۸۹۳
۱۶ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۹۸
۱۷ دانشگاه شیراز ۹۳۹
۱۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۹۹۵
۱۹ دانشگاه تبریز ۱۰۰۰
۲۰ دانشگاه شهید بهشتی ۱۰۳۴
۲۱ دانشگاه صنعتی شریف ۱۰۴۸
۲۲ دانشگاه اصفهان ۱۰۶۴
۲۳ دانشگاه ارومیه ۱۱۰۵
۲۴ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۱۳۰
۲۵ دانشگاه گیلان ۱۱۶۳
۲۶ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۲۱۴
۲۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۲۱۸
۲۸ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲۳۱
۲۹ دانشگاه خوارزمی ۱۲۳۸
۳۰ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۲۳۹
رتبه در «علوم زندگی و زمین شناسی»
ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳
۱ دانشگاه تهران ۵۴
۲ دانشگاه تربیت مدرس ۱۸۸
۳ دانشگاه شیراز ۲۰۹
۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵۹
۵ دانشگاه تبریز ۳۱۵
۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۲۳
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۳۹۸
۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۴۷
۹ دانشگاه ارومیه ۴۷۵
۱۰ دانشگاه شهید بهشتی ۵۸۶
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۲۲
۱۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۶۷۱
۱۳ دانشگاه شهید چمران اهواز ۷۰۹
۱۴ دانشگاه گیلان ۷۱۷
۱۵ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۷۲۷
۱۶ دانشگاه رازی کرمانشاه ۷۷۲
۱۷ دانشگاه محقق اردبیلی ۷۹۲
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۸۰۶
۱۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۲۲
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸۶۱
۲۱ دانشگاه کردستان ۸۶۲
۲۲ دانشگاه اصفهان ۸۷۰
۲۳ دانشگاه زنجان ۸۸۲
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸۹۴
۲۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۹۱۰
۲۶ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۲۱
۲۷ دانشگاه صنعتی شریف ۹۴۷
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۹۷۰
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹۸۶
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۹۰
۳۱ دانشگاه شاهرود ۱۰۶۲
۳۲ دانشگاه پیام نور ۱۰۷۱
۳۳ دانشگاه خوارزمی ۱۰۷۸
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۱۰۳
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۱۲۳
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۲۴
۳۷ دانشگاه سمنان ۱۱۵۵
۳۸ جهاددانشگاهی ۱۱۸۶
رتبه در «ریاضیات و علوم کامپیوتر»
ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳
۱ دانشگاه تهران ۸۰
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۷
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ۹۴
۴ دانشگاه صنعتی شریف ۱۲۸
۵ دانشگاه شهید بهشتی ۲۰۳
۶ دانشگاه تبریز ۲۱۴
۷ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۱۷
۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲۴۴
۹ دانشگاه شیراز ۳۰۶
۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۴۰
۱۱ دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۴
۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۳۷۰
۱۳ دانشگاه اصفهان ۳۸۸
۱۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴۷۰
۱۵ دانشگاه صنعتی شیراز ۴۷۴
۱۶ دانشگاه شاهرود ۵۱۰
۱۷ دانشگاه یزد ۵۱۴
۱۸ دانشگاه سمنان ۵۸۹
۱۹ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۶۶۰
۲۰ دانشگاه گیلان ۷۳۳
۲۱ دانشگاه ارومیه ۷۷۶
۲۲ دانشگاه کاشان ۷۸۲
۲۳ دانشگاه رازی کرمانشاه ۸۰۲
۲۴ دانشگاه کردستان ۸۱۳
۲۵ دانشگاه زنجان ۸۲۴
۲۶ دانشگاه پیام نور ۸۵۲
۲۷ دانشگاه صنعتی سهند ۸۵۳
۲۸ دانشگاه خوارزمی ۸۹۰
۲۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۸۹۱
۳۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۹۲۷
۳۱ دانشگاه محقق اردبیلی ۹۵۸
۳۲ دانشگاه مازندران ۹۸۴
۳۳ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۹۸۵
۳۴ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۰۱۹
رتبه در «علوم فیزیکی و مهندسی»
ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳
۱ دانشگاه تهران ۶۳
۲ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۱۳
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۱۷
۴ دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۹
۵ دانشگاه تربیت مدرس ۱۷۹
۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۹۳
۷ دانشگاه تبریز ۲۳۳
۸ دانشگاه شیراز ۲۵۶
۹ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۶۲
۱۰ دانشگاه شهید بهشتی ۲۹۲
۱۱ دانشگاه کاشان ۳۳۸
۱۲ دانشگاه گیلان ۳۷۰
۱۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۳۹۵
۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۳۹۸
۱۵ دانشگاه سمنان ۴۰۴
۱۶ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴۹۴
۱۷ دانشگاه صنعتی سهند ۵۴۱
۱۸ دانشگاه پیام نور ۵۴۴
۱۹ دانشگاه اصفهان ۵۴۶
۲۰ دانشگاه شاهرود ۵۸۲
۲۱ دانشگاه رازی کرمانشاه ۵۹۶
۲۲ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۱۵
۲۳ دانشگاه ارومیه ۶۲۵
۲۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۶۲۸
۲۵ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۶۷۲
۲۶ دانشگاه مازندران ۷۰۴
۲۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۷۲۰
۲۸ دانشگاه محقق اردبیلی ۷۳۵
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۵۱
۳۰ دانشگاه زنجان ۷۵۷
۳۱ دانشگاه شهید چمران اهواز ۷۵۸
۳۲ دانشگاه یزد ۷۷۲
۳۳ دانشگاه صنعتی شیراز ۸۳۷
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۴۹
۳۵ دانشگاه کردستان ۸۸۳
۳۶ دانشگاه خوارزمی ۹۳۷
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۰۸۳
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۱۲۴
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۳۰
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۱۵۹
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۱۹۹
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۰۷
۴۳ جهاددانشگاهی ۱۲۵۰
۴۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۲۸۸
۴۵ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۲۹۷
رتبه در «علوم اجتماعی و علوم انسانی»
ردیف دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۳
۱ دانشگاه تهران ۵۱۶
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۶۳
۳ دانشگاه تربیت مدرس ۶۷۹
۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۷۴۹

چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در رتبه بندی لایدن

حضور ۴۴ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی جهانی «لایدن»

معیار مرجعیت علمی (تأثیر علمی) از تعداد کل انتشارات و شاخص‌هایی چون مقالات ۱ درصد برتر، مقالات ۵ درصد برتر، مقالات ۱۰ درصد برتر و مقالات ۵۰ درصد برتر به صورت تعداد و سهم از کل و نیز تعداد کل انتشارات، مجموع و میانگین تعداد استنادهای انتشارات دانشگاه TCS و MCS و نیز مجموع و میانگین تعداد استنادات نرمال شده (به رشته و سال) دانشگاه TNCS و MNCS بهره گرفته است (دو شاخص آخر در صفحه اصلی نتایج نشان داده نمی‌شود).

در معیار دیپلماسی علمی از شاخص‌هایی چون تعداد کل انتشارات، همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر (به صورت تعداد و سهم از کل) استفاده کرده است.

معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص‌های تعداد کل انتشارات، انتشارات دسترسی آزاد، انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز (به صورت تعداد و سهم از کل) تشکیل می‌شود.

معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص‌های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها ذکر نشده، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن