انتشار آیین‌ نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ ها

آیین‌ نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد به دانشگاه‌ های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایزی تست، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ها که از سوی سازمان امور دانشجویان تهیه و تنظیم شده است، توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این آیین‌نامه آمده است: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور افزون بر مسئولیت آموزش، انتقال دانش و آماده ساختن دانشجویان برای ورود به عرصه‌های تخصصی، رسالت مهم تربیت انسان‌های کارآمد، اخلاق‌گرا، متعهد، مسئولیت‌پذیر و متخصص تراز انقلاب اسلامی را بر عهده دارند.

برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم برای شناسایی و جلب مشارکت فعالانه دانشجویان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند جایگاه دانشگاه را آنگونه که شایسته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند نقشه جامع علمی کشور است، به نمایش بگذارد. در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بر اساس تکالیف معین در سند تحول دولت مردمی نسبت بر زیست سالم دانشجویی و همچنین با عنایت به اولویت‌های پنج گانه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، به منظور شناسایی استعدادهای برتر، معرفی الگوهای مناسب دانشجویی و تشویق دانشجویان به افزایش فعالیت داوطلبانه و جهادی و تلاش برای نوآوری و فعالیت‌های موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه، مهارتی، تجاری‌سازی، فرهنگی، ورزشی و هنری و حمایت از دانشجویان سرآمد، این آیین نامه تدوین و ابلاغ می‌شود.

متن کامل آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه

مقدمه

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور افزون بر مسئولیت آموزش، انتقال دانش و آماده ساختن دانشجویان برای ورود به عرصه های تخصصی، رسالت مهم تربیت انسانهای کارآمد، اخلاق گرا، متعهد، مسئولیت‌پذیر و متخصص تراز انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای شناسایی و جلب مشارکت فعالانه دانشجویان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند جایگاه دانشگاه را آن گونه که شایسته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند نقشه جامع علمی کشور است، به نمایش بگذارد. در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بر اساس تکالیف معین در سند تحول دولت مردمی مبنی بر زیست سالم دانشجویی و همچنین با عنایت به اولویتهای پنجگانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور شناسایی استعدادهای برتر، معرفی الگوهای مناسب دانشجویی و تشویق دانشجویان به افزایش فعالیت داوطلبانه و جهادی و تلاش برای نوآوری و فعالیت های موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه، مهارتی، تجاری سازی، فرهنگی، ورزشی و هنری و حمایت از دانشجویان سرآمد، این آیین نامه تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۱: تعاریف و اختصارات

دانشجو: دانشجویان شاغل به تحصیل ایرانی و بین المللی در موسسات داخل کشور

دانشجوی بین المللی: دانشجوی دارای تابعیت غیرایرانی شاغل به تحصیل در موسسات داخل کشور

دانشجوی سرآمد: دانشجویی که بر اساس این آیین نامه واجد بالاترین مجموع امتیاز شده و به علاوه حداقل ۲۵ درصد بالاترین امتیاز کسب شده در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی را به دست آورده باشد.

دانشجوی سرآمد آموزشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز آموزشی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد پژوهشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز پژوهشی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد فناوری و نوآوری: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز فناوری و نوآوری می‌باشد.

دانشجوی سرآمد فرهنگی و اجتماعی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد ورزشی: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز ورزشی می‌باشد.

دانشجوی سرآمد هنری: دانشجویی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز هنری می‌باشد.

دانشجوی سرآمد بین المللی: دانشجوی ایرانی و بین المللی که علاوه بر احراز شرایط عمومی، حائز بالاترین امتیاز در فعالیت‌های بین المللی می‌باشد.
هم رشته – هم ورودی: دانشجویان ورودی در هر یک از کد رشته محلهای مورد تایید وزارت در سال ورود دانشجو

گروه تحصیلی: شامل گروه های ۱- کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ۲- فنی و مهندسی، ۳- هنر و معماری، ۴- علوم پایه، ۵- علوم انسانی و ۶- میان رشته‌ای می‌باشد.

مقطع تحصیلی: شامل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دکتری عمومی و دکتری تخصصی بالینی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.

 وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان: سازمان امور دانشجویان

موسسه: هر یک از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشکده‌ها و پژوهشکده های مستقل، مراکز، موسسات و مجتمع‌های آموزش عالی مستقل دولتی و غیر دولتی

شورای هدایت و نظارت: شورای هدایت و نظارت بر انتخاب دانشجویان سرآمد

شورای انتخاب: شورای انتخاب دانشجویان سرآمد دانشگاه

ماده ۲: اهداف آئین نامه حمایت از دانشجویان سرآمد

– تقویت روحیه آرمان گرایی، کمال خواهی، ایثارگری، مشارکت جویی، حقیقت طلبی، ماهرپروری، شاگردپروری و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی دانشجویان

– زمینه‌سازی برای فعالیتهای موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه، کارآفرینی و نوآورانه دانشجویان و توام ساختن این فعالیت‌ها در راستای تحقق مرجعیت علمی و برون داد هدفمند

– ترویج الگوهای مناسب برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه، مهارتی، تجاری‌سازی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری دانشجویان به منظور تحقق زیست سالم دانشجویی

– بسترسازی برای خودارزیابی و توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی دانشجویان

– ترویج فرهنگ خدمت داوطلبانه در نظام دانشگاهی و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی

– جریان‌سازی فرآیندی و برآیندی در راستای تحقق هدف نخبه گزینی، نخبه‌پروری و نخبه گماری

– فرهنگ‌سازی و اجرای نظام سنجش و انگیزش برای گسترش ورزش همگانی، قهرمانی و پهلوانی

– ترویج و تعالی هنر امیدآفرین و هویت ساز در راستای پرورش هنرمندان دانا و دین مدار

ماده۳: شرایط عمومی شرکت کنندگان

۳-۱- التزام عملی به قانون اساسی و قوانین موضوعه ی کشور به تشخیص شورای انتخاب

۳-۲- عدم ارتکاب اعمال و رفتار مغایر با مقررات موسسه یا شئون اخلاقی و رفتاری دانشجویی به تایید مراجع ذیصلاح

۳-۳- نداشتن محکومیت قطعی از کمیته انضباطی یا مراجع قضایی در مقطع فعلی و گذشته

۳-۴- میانگین نمرات سال تحصیلی منتهی به ارائه درخواست دانشجو، از میانگین دانشجویان رشته تحصیلی ورودی مربوطه، بالاتر باشد.

تبصره۱: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باید حد نصاب معدل کل بند فوق را بدون احتساب نمره پایان نامه احراز نمایند.

تبصره۲: دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور، شرط معدل ندارند

۳-۵- نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فرآیند انتخاب به عنوان شرط ورود الزامی است. (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته ۱۲ نیمسال، دکتری عمومی دامپزشکی ۱۲ نیمسال، دکتری تخصصی پیوسته ۱۸ نیمسال، دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال، دکتری تخصصی بالینی ۸ نیمسال).

تبصره ۳: برای دانشجویان مقطع کارشناسی که تغییر رشته داده و ملزم به گذراندن واحدهای جبرانی شده‌اند، با تایید معاونت آموزشی موسسه یک نیمسال سنوات آموزشی به این بند افزوده میشود.

تبصره ۴: سنوات مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند، حداکثر دو نیمسال قابل افزایش است.

تبصره ۵: برای دانشجویان خانم که در حین تحصیل از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، به تعداد نیمسالهای مرخصی، سنوات تحصیلی افزوده در نظر گرفته میشود.

تبصره ۶: در موارد استثنا به تشخیص شورای انتخاب، یک نیمسال به سنوات مقاطع تحصیلات تکمیلی افزوده میشود.

۶-۳- نداشتن سابقه مشروطی در مقطع فعلی

۳-۷- دانشجویان مقطع کارشناسی که همزمان در دو رشته اشتغال به تحصیل دارند، فقط در رشته تحصیلی اصلی مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب میباشند.

۳-۸- دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که در نیمسال پنجم یا بالاتر مشغول به تحصیل هستند، در صورتی امکان شرکت در فرآیند را دارند که علاوه بر گذراندن آزمون جامع در موعد مقرر، طرح پیشنهادی رساله خود را در گروه آموزشی، قبل از شروع نیمسال پنجم به تصویب رسانده باشند.

۳-۹- دانشجو باید در سال تحصیلی منتهی به درخواست، در دو شاخص فرهنگی و اجتماعی با حداقل ۱۰ درصد بالاترین امتیاز فرهنگی و اجتماعی کسب شده در موسسه به تایید معاونت فرهنگی موسسه، حضور فعال و موثر داشته باشد.

ماده۴: شورای هدایت و نظارت بر انتخاب دانشجویان سرآمد

۱-۴- این شورا با ترکیب زیر در سازمان تشکیل میشود:

۱. رئیس سازمان امور دانشجویان (رییس شورا)

۲. معاون امور دانشجویان داخل سازمان (نایب رییس)

۳. مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان (دبیر)

۴ نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۵. معاون آموزشی وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۶. معاون پژوهشی وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۷. معاون فناوری وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۸. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر کل

۹. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در سطح معاون

۱۰. یک نفر از روسای دانشگاههای جامع به انتخاب وزیر عتف

۱۱. یک نفر از روسای دانشگاههای صنعتی به انتخاب وزیر عتف

۱۲. یک نفر از روسای دانشگاههای هنر به انتخاب وزیر عتف

۱۳. رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی

تبصره ۷: رییس شورا حسب مورد میتواند از افراد صاحب نظر و موثر، برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

۲-۴- وظایف شورای هدایت و نظارت به شرح ذیل است:

۱-۲-۴- سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد شوراهای موسسات

۲-۲-۴- پایش فرآیند انتخاب دانشجویان سرآمد و اخذ گزارشهای دوره‌ای از شوراهای انتخاب

۳-۲-۴- رسیدگی به اعتراض‌ها و اتخاذ تصمیم مناسب و متناسب

۴-۲-۴- تفسیر مواد آیین نامه و پیشنهاد تغییر در آن

ماده ۵: شورای انتخاب دانشجویان سرآمد

۵-۱- شورای انتخاب دانشجویان سرآمد که در موسسه تشکیل میشود، با ترکیب زیر خواهد بود:

۱. رئیس موسسه (رییس شورا)

۲. معاون دانشجویی موسسه (نایب رئیس و دبیر شورا)

۳. مدیر امور دانشجویی موسسه

۴.  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر

۵. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر

۶. معاون پژوهشی و فناوری موسسه یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر

۷. معاون فرهنگی و اجتماعی موسسه یا نماینده تام الاختیار وی، حداقل در سطح مدیر

۸. دو نفر از اعضای هیات علمی موسسه متناسب با موضوع پرونده های متقاضیان به تشخیص رییس شورا

تبصره ۸: در صورتی که معاونت پژوهشی و معاونت فناوری موسسه، مجزا باشند، بنا به ضرورت معاون فناوری نیز در جلسه حضور می‌یابد.

۵-۲- دبیرخانه شورای انتخاب، در معاونت دانشجویی موسسه مستقر است.

۵-۳- شرح وظایف شورای انتخاب به شرح ذیل است:

۵-۳-۱- تلاش برای فرهنگ‌سازی، تبلیغ و اطلاع‌رسانی درباره این آیین نامه

۵-۳-۲- تشکیل، تجهیز و تعیین منابع انسانی مورد نیاز دبیرخانه

۵-۳-۳- ایجاد سازوکار و اعلام فراخوان برای شروع فرآیند

۵-۳-۴- تشکیل کارگروههای تخصصی برای داوری پرونده‌ها

۵-۳-۵- گرفتن استعلامهای لازم، بررسی و احراز شرایط، انتخاب و اعلام دانشجویان سرآمد

۵-۳-۶- رسیدگی به اعتراض‌ها

ماده ۶: شاخص‌ها و امتیازها آئین نامه حمایت از دانشجویان سرآمد

۶-۱- شاخصهای آموزشی عبارتند از معدل، المپیادهای علمی، زبان دوم، رتبه‌ی علمی و دستیاری آموزشی

۲-۶- شاخصهای پژوهشی عبارتند از مقاله، طرح پژوهشی، تألیف، ترجمه و گردآوری، کتاب، مسابقات و جشنواره‌های علمی و دستیاری پژوهشی

۶-۲-۱- فعالیتهای پژوهشی اصولا باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد، اما در شرایط استثنایی به تشخیص شورای انتخاب، میتواند تا سقف ۲۰ درصد از امتیازات پژوهشی، در زمینه‌های غیر مرتبط باشد.

۶-۲-۲- در محاسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک دانشجو با اعضای هیات علمی، عضو هیات علمی در تعداد نفرات محاسبه نمی‌شود.

۶-۲-۳- به طرحهای مسئله محور و در راستای رفع مشکلات جامعه، با تشخیص شورای انتخاب ضریب ۱/۵ داده میشود

۶-۲-۴- میزان امتیاز تالیف، ترجمه و گردآوری، کتاب به تشخیص شورای انتخاب میتواند بر اساس اعتبار ناشر و کیفیت علمی کتاب و نیز عناوین «تخصصی»، «عمومی» و «درسی» – آموزشی متفاوت باشد.

۶-۳- شاخص های فناوری و نوآوری عبارتند از ایده فناورانه، طرح فناورانه، راه اندازی واحد فناور، تاسیس شرکت دانش بنیان، تولید محصول، آموزش فناوری، اختراع، ابداع و نوآوری، ورود به طرحهای مورد تایید بنیاد ملی نخبگان، دستیاری فناوری، طرح تانا و طرحهای کمک هزینه فناوری مورد تایید مرجع رسمی حوزه فناوری و نوآوری، حضور در المپیاد ورزش‌های فناورانه.

۶-۴- شاخص های فرهنگی و اجتماعی عبارتند از فعالیتهای دینی و قرآنی، فعالیت در نهادهای دانشجویی، نشریات دانشجویی، مسابقات و جشنواره های علمی- فرهنگی، مشاوره‌ای و ادبی، عناوین و افتخارات، نوآوری فرهنگی – اجتماعی، و سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی (مطابق جدول مندرج در شیوه نامه)، عضویت در شوراها، انجمن‌ها، کانون ها و هیات‌ها، شرکت در کارگاه های آموزشی و مهارتی، فرهنگی، اجتماعی، روان شناختی و سلامت.

۶-۵- شاخص های هنری عبارتند از تولید آثار هنری، آموزش در حوزه هنر، تولید آثار هنری مبتنی بر فناوری های نوین، فعالیت های بین رشته‌ای هنری، همکاری در امور هنری با دستگاه های مرتبط، رویدادهای هنری (از قبیل برگزاری نمایشگاه آثار هنری به صورت فردی و یا گروهی)، فعالیت های هنری بین المللی، فعالیت هنری در بستر فضای مجازی، عضویت در کمیته‌ها، انجمن‌ها، کانون ها و جشنواره های مختلف هنری، عضویت فعال در انجمنهای صنفی – هنری، فعالیت در نشریات هنری.

۶-۶- شاخص های ورزشی عبارتند از المپیادها، جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی، مربیگری و داوری ورزشی، حضور در اردوهای انتخابی تیم های دانشجویی و شرکت در کارگاه های آموزشی تندرستی و سلامت بدنی، عضویت در شوراها، انجمن‌ها، هیات‌ها و فدراسیون های ورزشی.

۶-۷- شاخص های فعالیت های بین المللی عبارتند از جذب دانشجوی بین المللی، کمک به تبادل دانشجویان، فعالیت های پژوهشی مشترک از قبیل مقاله، طرح پژوهشی، طرح فناورانه، خدمات کمک آموزشی، فعالیت فرهنگی و اجتماعی مشترک، فعالیت داوطلبانه فرامرزی و توانمندسازی و مهارت افزایی.

۶-۸- صرفا فعالیت های صورت گرفته در طول مقطع فعلی دانشجو، ملاک محاسبه و امتیاز میباشد.

۶-۹- امتیازات فرهنگی و اجتماعی، هنری، ورزشی، پژوهشی و فناوری و نوآوری حداکثر تا دو سال تحصیلی قابل ذخیره و استفاده هستند. این امتیازات فقط یک بار میتوانند در هر مقطع تحصیلی استفاده شوند.

۶-۱۰- امتیاز فعالیت هایی که به صورت گروهی انجام میشود، به تشخیص شورای انتخاب تا ضریب ۱/۲ قابل افزایش است.

۶-۱۱- امتیازات دانشجویان توانخواه با ارائه تائیدیه از سازمان بهزیستی، با ضریب ۱/۲ محاسبه خواهد شد.

ماده ۷: تسهیلات اعطایی آئین نامه حمایت از دانشجویان سرآمد

۷-۱- آموزشی

۷-۱-۱- اخذ حداکثر ۴ واحد درسی مازاد بر سقف واحدهای آموزشی (تا سقف ۲۴ واحد) برای دانشجویان مقطع کارشناسی (مخصوص دانشجویان سرآمد آموزشی)

۷-۱-۲- معافیت ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی پرداخت شهریه برای دانشجویان شهریه‌پرداز به تایید شورای انتخاب

۷-۱-۳- امکان تغییر رشته تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی در همان موسسه

۷-۱-۴- انتقال به موسسه همتراز در مقطع کاردانی و کارشناسی

تبصره ۹: انتقال میان موسسات درون یک شهر، ممنوع میباشد.

۷-۱-۵- اولویت در میهمانی/ انتقال به موسسه سطح بالاتر در مقطع کارشناسی (مخصوص دانشجویان سرآمد)

۷-۱-۶- پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی بالاتر (مخصوص دانشجویان سرآمد و سرآمد آموزشی)

۷-۱-۷- ارائه بورسیه تحصیلی یا ارتقای نوع آن (ویژه دانشجویان بین المللی)

۷-۱-۸- کمک هزینه توانمندی آموزشی

۷-۱-۹- اولویت در انتخاب به عنوان دستیار آموزشی

۷-۲- پژوهشی

۷-۲-۱- اولویت در اعطای حمایت مالی از پروژه‌های دانشجویی

۷-۲-۲- کمک هزینه اجرای پایان نامه و رساله

۷-۲-۳- کمک هزینه شرکت در کنفرانس

۷-۲-۴- کمک هزینه چاپ مقاله

۷-۲-۵- اولویت در اعطای فرصتهای مطالعاتی و بورسهای مختلف

۷-۲-۶- در نظر گرفتن بخشی از امتیازات آموزشی و پژوهشی مصاحبه دکتری

۷-۲-۷- ارائه تسهیلات پسادکتری (مخصوص دانشجویان مقطع دکتری)

۷-۲-۸- اولویت در انتخاب به عنوان دستیار پژوهشی

۷-۳- فناوری و نوآوری

۷-۳-۱- کمک هزینه استقرار در مراکز رشد

۷-۳-۲- اولویت در پذیرش طرح دستیار فناوری

۷-۳-۳- استفاده رایگان از دورههای فناوری و کارآفرینی

۷-۳-۴- کمک هزینه برای ثبت اختراع ملی و بین المللی

۷-۳-۵- کمک هزینه ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی

۷-۳-۶- کمک هزینه توانمندی مهارتی و کارآفرینی

۷-۳-۷- اولویت در انتخاب به عنوان دستیار فنی

۷-۴- فرهنگی و اجتماعی

۷-۴-۱- اولویت در اعزام به اردوهای، علمی فرهنگی و اجتماعی موسسه

۷-۴-۲- معافیت از سهم آورده در اردو
۷-۴-۳- کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
۷-۴-۴- استفاده رایگان از امکانات فرهنگی و اجتماعی موسسه و اعطای کارت اشتراک استفاده از امکانات مراکز فرهنگی
طرف قرارداد با موسسه

۷-۵- رفاهی

۷-۵-۱- کمک هزینه تحصیلی

۷-۵-۲- اولویت در دریافت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

۷-۵-۳- معافیت از هزینه تغذیه به تشخیص شورای انتخاب

۷-۵-۴- معافیت از هزینه خوابگاه به تشخیص شورای انتخاب

۷-۵-۵- اولویت در استفاده از خوابگاه متاهلی یا دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی صندوق رفاه دانشجویان به تشخیص
شورای انتخاب

۷-۵-۶- اولویت در همکاری برای طرح همیاری دانشجو

۷-۵-۷- هدیه ازدواج و تولد فرزند

۷-۶- تسهیلات ورزشی

۷-۶-۱- استفاده رایگان از امکانات ورزشی موسسه

۷-۶-۲- اعطای کارت اشتراک استفاده از امکانات مراکز ورزشی طرف قرارداد با موسسه

تبصره ۱۲: تسهیلات دو بند فوق میتواند به سرآمدان همه‌ی بخش‌ها اعطا شود.

۷-۶-۳- اولویت در عضویت در انجمنهای تخصصی ورزشی موسسه

۷-۶-۴- اولویت در عضویت در شورای ورزشی موسسه

۷-۶-۵- شرکت در اردوهای ورزشی موسسه بدون پرداخت هزینه

۷-۶-۶- اولویت در به کارگیری به عنوان مربی تیمهای دانشگاهی در رشته مربوطه

۷-۶-۷- اولویت در به کارگیری به عنوان داور در مسابقات دانشگاهی در رشته مربوطه

۷-۶-۸- معرفی به اداره کل تربیت بدنی سازمان جهت به کارگیری در مسابقات و رویدادهای ورزشی مربوطه به عنوان مربی
داور یا کادر اجرایی (در رشته مرتبط)

۷-۶-۹- شرکت در رویدادهای ورزشی درون موسسه بدون اخذ هزینه

۷-۷- تسهیلات هنری

۷-۷-۱- کمک هزینه جهت ثبت آثار بدیع هنری

۷-۷-۲- کمک هزینه برای برگزاری نمایشگاه آثار هنری در موسسه

۷-۷-۳- کمک هزینه تهیه لوازم هنری لوازم طراحی و نقاشی

۷-۷-۴- معرفی به پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده‌ها برای تولید محصول در حوزه صنایع فرهنگی

۷-۷-۵- اعطای فرصت مطالعاتی برای دانش افزایی در دانشکده‌های هنر و معماری

۷-۷-۶- کمک هزینه ایجاد غرفه های فروش محصولات در فضای مجازی

۷-۸- نحوه اعطای تسهیلات به سرآمدان بخشهای مختلف به قرار جدول ذیل است:

جدول تسهیلات دانشجویان سرآمد

تبصره۱۰: تعیین زمان استفاده، میزان و نوع بسته‌ی تسهیلات متناسب با فعالیت سرآمد و نوع عنوان کسب شده، در اختیار شورای انتخاب میباشد.

تبصره ۱۱: اعطای تسهیلاتی فراتر از موارد پیش گفته به دانشجویان سرآمد بلامانع است.

سایر موارد آئین نامه حمایت از دانشجویان سرآمد

ماده ۸: تعداد دانشجویان سرآمد در هر سال تحصیلی، حداقل ۲ درصد و حداکثر ۵ درصد از جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در هر مقطع تحصیلی در موسسه و توزیع آن به صورت متعادل بر اساس آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در هر دانشکده خواهد بود.

تبصره ۱۳: دانشجو میتواند علاوه بر کسب عنوان سرآمد، حداکثر در دو بخش دیگر نیز به عنوان سرآمد انتخاب شود.

ماده ۹: ظرفیت دانشجویان سرآمد در صورت احراز شرایط، برابر ۴۰ درصد از تعداد منتخبان سرآمدان بخش‌ها میباشد.

ماده ۱۰: تعیین سطح رقابت (دانشکده، واحد، استان و… )در دانشگاه جامع علمی – کاربردی، فنی و حرفه ای، پیام نور و فرهنگیان بر عهده‌ی سازمان مرکزی موسسه میباشد.

ماده ۱۱: موسسه موظف است به گونه‌ای برنامه ریزی کند که اسامی منتخبان نهایی حداکثر تا آخر شهریور ماه هر سال اعلام شود.

ماده ۱۲: تفسیر این آیین نامه و تصمیم در خصوص موارد پیش بینی نشده، از اختیارات شورای هدایت و نظارت میباشد.

ماده ۱۳: سازمان امور دانشجویان ظرف یک ماه بعد از ابلاغ آیین نامه، شیوه نامه اجرایی آن را که به تصویب ریاست سازمان خواهد رسید، ابلاغ مینماید.

ماده ۱۴: این آیین نامه در ۱۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و کلیه آیین نامههای تشویقی داخلی موسسات برای دانشجویان با عناوین مختلف لغو میشود.

اینوگرافی آیین نامه دانشجویان سرآمد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن