جزئیات امتیاز دهی به فعالیت تحقیقاتی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی

به منظور حمایت از استعدادهای درخشان؛

جزئیات نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی، فناوری دانشجویان پژوهشگر، فناور در راستای اجرای حمایت از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی / فناوری دانشجویان پژوهشگر / فناور موضوع بند «ک» ماده ۲ آئین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» را مصوب کرد.

شیوه نامه امتیاز دهی فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی لازم است بر اساس شاخص‌های ذیل، امتیاز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرایط (اکتساب امتیاز حدنصاب)، مراتب را به کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویی مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کنند.

ماده ۱) انتشار مقاله

منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو (نام دانشجو جز نویسندگان مقاله باشد) در طول دوره تحصیل و در مجلات علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجلات معتبر خارجی به شرح ذیل است:

– دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که در مجلات نمایه شده در نمایه نامه‌های Web of Science و (Medline) PubMed یا Scopus منتشر شده باشد.

– دانشجویان مقطع دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و MPH حداقل ۲ مقاله (که یکی از آنها Original مرتبط با رشته تحصیلی باشد) و هر دو در مجلات نمایه شده در نمایه نامه‌های Web of Science و (Medline) PubMed یا Scopus منتشر شده باشد.

-دانشجویان PhD، تخصص و فوق تخصصی بالینی، حداقل ۳ مقاله (که دو تا از آنها Original مرتبط با رشته تحصیلی باشد) و هر سه در مجلات نمایه شده در نمایه نامه‌های Web of Science و (Medline) PubMed یا Scopus منتشر شده باشد.

تبصره: لازم است دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای و مقاطع بالاتر حداقل در یک مقاله نویسنده اول یا مسئول باشند.

نحوه امتیازدهی: %*(۲*impact) + ۲۵

– مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه‌های Medline / PubMed یا ISI-Web of Science به ازای هر مقاله ۲۵ امتیاز و چنانچه مجله دارای Impact factor باشد امتیاز مقاله با ۲ برابر Impact factor سال انتشار مقاله جمع می‌شود.

– مقالات منتشر شده در نمایه نامه Scopus به ازای هر مقاله ۲۰ امتیاز.

– مقالات منتشر شده در نمایه نامه‌های علمی پژوهشی یا سایر نمایه‌ها به ازای هر مقاله ۱۰ امتیاز.

تبصره: نحوه امتیازدهی به ترتیب نویسندگان مقاله طبق جدول نحوه توزیع امتیاز فعالیت‌های پژوهشی مشترک جهت ارتقای اعضای هیأت علمی لحاظ خواهد شد.

تعداد همکاران سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط مجموع ضرایب
نفر اول هر یک از بقیه همکاران
۱ ۱۰۰ درصد
۲ ۹۰ درصد ۶۰ درصد ۱۵۰ درصد
۳ ۸۰ درصد ۵۰ درصد ۱۸۰ درصد
۴ ۷۰ درصد ۴۰ درصد ۱۹۰ درصد
۵ ۶۰ درصد ۳۰ درصد ۱۸۰ درصد
۶ و بالاتر ۵۰ درصد کمتر از ۲۵ درصد ۱۷۵ درصد

تبصره: برای نویسنده مسئول مشابه امتیاز نفر اول در نظر گرفته می‌شود.

تبصره: تنها یک مقاله دارای پذیرش چاپ از دفتر مجله (طی نامه رسمی و غیر الکترونیک) و هر تعداد مقاله تحت چاپ (Article In Press) در صورتیکه مقاله آنلاین شده باشد یا دارای DOI باشد، قابلیت تخصیص امتیاز دارد.

تبصره: در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد امتیاز حاصل از آن در ۱.۲ ضرب می‌شود.

تبصره: در صورتی که افیلیشن نویسنده دانشجو در مقاله، افیلیشن کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی آن دانشگاه باشد امتیاز پایه آن مقاله در ۱.۵ ضرب می‌شود.

تبصره: در صورتی که مقاله حاصل از طرح با مجری دانشجویی و با استفاده از افیلیشن کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی آن دانشگاه باشد امتیاز پایه آن مقاله در ۲ ضرب می‌شود.

تبصره: در دانشگاه‌هایی که عقد قرارداد با دانشجو انجام نمی‌شود، گواهی مجری دانشجویی طرح کفایت می‌کند.

تبصره: محاسبه امتیاز مقاله با در نظر گرفتن بیشترین ضریب ممکن از تبصره‌های فوق اعمال خواهد شد.

تبصره: در مقالات پرنویسنده (بیش از یکصد نویسنده) تنها در صورتیکه دانشجو اسم اول یا نویسنده مسئول آن مقاله باشد، مشمول امتیاز خواهد شد و در غیر اینصورت امتیازی بابت این مقالات داده نخواهد شد.

ماده ۲) پایان نامه

منظور از پایان نامه، طرح تحقیقاتی پایان نامه مصوب دارای کد اخلاق دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی است.

نحوه امتیازدهی: هر نوع پایان نامه ۵ امتیاز

توجه: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، ۵ امتیاز است.

ماده ۳) ارائه خلاصه مقالات در کنگره‌ها و سمینارها

منظور از کنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی و فناوری برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو باید جز نویسندگان خلاصه مقاله باشد.

نحوه امتیازدهی:

– به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های داخلی یک و در همایش‌های خارجی سه امتیاز

– به ازای هر مورد ارائه پوستر در همایش‌های داخلی ۰.۵ و و در همایش‌های خارجی یک امتیاز

– به ازای هر مورد خلاصه مقاله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting دو امتیاز

– به ازای هر مورد Proceeding نمایه شده در ISI سه امتیاز

تبصره: هر خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می‌تواند امتیاز کسب کند.

تبصره: در صورت کسب عنوان خلاصه مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی دو امتیاز و در همایش خارجی سه امتیاز، اضافه بر امتیازات فوق تعلق می‌گیرد.

تبصره: با هدف حمایت از کنگره‌های دانشجویی میزان درصد پذیرش خلاصه مقالات از این کنگره‌ها ۱۰۰ درصد است.

تبصره: با هدف حمایت و افزایش سطح کنگره دانشجویی سالیانه کمیته‌های تحقیقات و فناوری کل کشور به امتیازات کسب شده از این کنگره‌های سراسری ضریب ۱.۲ داده شود.

توجه: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده ۱۵ امتیاز است.

ماده ۴) داوری طرح‌های تحقیقاتی، خلاصه مقالات کنگره‌ها و مقالات ژورنال‌های معتبر:

منظور از داوری طرح‌های تحقیقاتی، خلاصه مقالات کنگره‌ها و مقالات ژورنال‌های است که گواهی داوری معتبر آن به تاییدیه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مربوطه برسد.

نحوه امتیازبندی:

– به ازای داوری هر ابسترکت (خلاصه مقاله) در کنگره‌های سالیانه ۰.۱ امتیاز

– به ازای داوری هر طرح تحقیقاتی ۰.۲ امتیاز

– به ازای داوری هر مقاله در ژورنال‌های معتبر داخلی یا خارجی ۰.۵ امتیاز

توجه: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده ۵ امتیاز است.

ماده ۵) انتشار کتاب:

منظور از انتشار کتاب، تألیف، ترجمه و گردآوری کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تأیید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

نوع فعالیت سقف ضریب امتیازها
تألیف کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۲۰ امتیاز
ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۱۵ امتیاز
گردآوری کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۱۰ امتیاز

تبصره: تمامی کتاب‌ها باید مصوب شورای انتشارات دانشگاه بوده و به مرحله چاپ رسیده و دارای کد رهگیری (شابک) باشند.

تبصره: برای تألیف و گردآوری کتاب به زبان خارجی، ضریب ۱.۳ اعمال می‌شود.

تبصره: تألیف و گردآوری یک فصل به زبان خارجی با یک ناشر بین المللی مورد تأیید، امتیازی معادل ترجمه دانشگاهی دارد و نگارش بیش از یک فصل از یک جلد کتاب امتیازی معادل تألیف کتاب دانشگاهی خواهد داشت.

تبصره: تألیف و گرداوری یک فصل کتاب به زبان خارجی (Book Chapter) با یک ناشر بین المللی مورد تأیید، در صورتی که نمایه سازی شده باشد، مطابق امتیاز مقالات (ماده یک) محاسبه خواهد شد.

ماده ۶) مجری یا همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی:

منظور از همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه (یا سایر مراجع دارای تفویض اختیار جهت تصویب طرح) و دارای کد اخلاق بوده و باید تأییدیه پایان طرح را داشته باشد.

– طرح چند مرکزی داخلی: طرحی است که با همکاری علمی چند دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی داخل کشور انجام شده باشد.

– طرح چند مرکزی خارجی: طرحی است که با همکاری علمی مراکز و دانشگاه‌های خارج از کشور انجام شده باشد.

نحوه امتیازدهی:

– به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار: ۳ امتیاز

– به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری: ۵ امتیاز

– در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب ۱.۲ ضرب می‌شود.

– در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب ۱.۳ ضرب می‌شود.

– در صورتی که طرح در حیطه نوآوری و فناوری باشد امتیاز پایه در ضریب ۱.۴ ضرب می‌شود.

– در صورتی که طرح مصوب کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی باشد امتیاز پایه در ضریب ۱.۵ ضرب می‌شود.

تبصره: محاسبه امتیاز طرح تحقیقاتی با در نظر گرفتن بیشترین ضریب ممکن از میان ضریب‌های فوق اعمال خواهد شد.

توجه: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده ۳۰ امتیاز است.

ماده ۷) فعالیت در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

فعالان در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، شامل دانشجویانی هستند که علاوه بر عضویت در کمیته در یکی از محورهای زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت کرده باشند:

– دبیری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه یا دفاتر اقماری دانشکده‌ها

– عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه یا دفاتر اقماری دانشکده‌ها

– هرگونه همکاری / مسئولیت اجرایی یا علمی در برگزاری مدارس، کارگاه‌ها، همایشها، کنگره‌ها، ژورنال کلاب ها، استارتاپ ها، فن بازارها وسایر فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مورد تأیید سرپرست کمیته

– تدریس در کارگاه‌های آموزش مهارت‌های پژوهش و فناوری

نحوه امتیازدهی:

– دبیرکل دانشگاه / دانشکده به ازای هر سال فعالیت از ۲ تا ۸ امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تعداد اعضای فعال کمیته

– عضویت در شورای مرکزی / پژوهشی به ازای هر سال فعالیت از یک تا چهار امتیاز با نظر سرپرست و دبیرکمیته

– هر گونه همکاری / مسئولیت اجرایی یا علمی در برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها و رویدادهای مرتبط با کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی ازقبیل مدارس، کارگاه‌ها، ژورنال کلاب ها، استارتاپ ها، فن بازارها و سایر فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مورد تأیید سرپرست کمیته به ازای هر رویداد دانشگاهی (تا سقف یک امتیاز)، کلان منطقه‌ای (تا سقف دو امتیاز) و کشوری (تا سقف سه امتیاز)

– تدریس در کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی (با ارائه برنامه کارگاه و گواهی کتبی کمیته)، به ازای هر ساعت تدریس در کارگاه ۰.۲ امتیاز

تبصره: همکاری علمی در کنگره‌ها و همایش‌ها شامل ارائه خلاصه مقالات نیست.

تبصره: تمامی موارد فوق باید به تأیید معاون تحقیقات و فناوری یا پژوهشی دانشگاه برسد.

تبصره: برگزاری تک کارگاه به عنوان رویداد در نظر گرفته نخواهد شد.

توجه: حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، ۲۵ امتیاز است.

ماده ۸) نوآوری، اختراع، اکتشاف

منظور مواردی است که دارای گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأیید کمیته ابداعات و
اختراعات دانشگاه رسیده و توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقا اعضای هیأت علمی، امتیاز دهی شده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

امتیاز ثبت اختراع
تأییدیه (های) اخذ شده وضعیت اختراع / محصول سقف ضریب امتیاز
ثبت حقوقی در اداره ثبت اسناد و مرکز مالکیت‌های معنوی ۱۰ × سهم مشارکت
مراجع ذیصلاح نظیر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران / بنیاد ملی نخبگان / وزارت بهداشت ۲۰ × سهم مشارکت
ثبت اختراعات در خارج از کشور ۳۰ × سهم مشارکت

تبصره: امتیاز هر مورد ثبت اختراع تأیید شده، طبق سهم مشارکت محاسبه خواهد شد.

تبصره: در هر مورد ثبت اختراع هم زمان داخلی و خارجی، تنها به یک تاییدیه امتیاز داده خواهد شد.

امتیازات کارآفرینی وفناوری
ردیف فعالیت سقف امتیاز
۱ – استقرار در مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه به عنوان مدیر یا عضو هیأت مدیره یک شرکت
– استقرار در مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه به عنوان مدیر یا عضو هیأت مدیره یک هسته / واحد فناور
مستندات: تائیدیه مرکز رشد / تصویر قرارداد استقرار / اساسنامه شرکت
۱۰ امتیاز
۲ – تأسیس شرکت دانش بنیان به عنوان مدیر یا عضو هیأت مدیره
مستندات: مجوز معاونت علمی و فناوری / تائیدیه پارک علم و فناوری استان / اساسنامه شرکت
۲۰ امتیاز
۳ – تجاری سازی با عقد قرارداد و پیوست حداقل یک فاکتور فروش ۱۵ امتیاز
۴ – شرکت و برپایی غرفه در نمایشگاه هاو فن بازارها و استارتاپ های داخلی یا خارجی
مستندات: گواهی یا تقدیرنامه از نمایشگاه مربوطه یا تائیده دفتر توسعه فناوری سلامت
۵ امتیاز

ماده ۹) برگزیدگان جشنواره‌ های مورد تأیید کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

نحوه امتیاز دهی:

ردیف جشنواره امتیاز
۱ برگزیده بخش دانشجویی جشنواره ملی تحقیقات و فناوری رازی
مستندات مورد نیاز: تصویر گواهی رسمی کسب رتبه از دبیرخانه جشنواره
۱۰ امتیاز
۲ برگزیده جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (جشنواره سالیانه کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی)
مستندات مورد نیاز: تصویر گواهی رسمی کسب رتبه از دبیرخانه جشنواره
۸ امتیاز
۳ برگزیده جشنواره‌های فن بازار ملی سلامت، استارتاپ ویکند و سایر رویدادهای وزارتخانه
مستندات مورد نیاز: تصویر گواهی رسمی کسب رتبه از دبیرخانه جشنواره
۵ امتیاز

توجه: حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، ۱۰ امتیاز است.

ماده ۱۰) حد نصاب امتیازات

حداقل امتیاز لازم کسب شده از مواد ۹ گانه بالا، جهت معرفی به عنوان دانشجوی پژوهشگر در مقطع کارشناسی ۶۰ امتیاز، در مقطع دکترای حرفه‌ای ۱۰۰ امتیاز، در مقطع کارشناسی ارشد، تخصص و فوق تخصصی بالینی ۸۰ امتیاز و در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) به میزان ۱۲۰ امتیار است.

تیپ دانشگاهی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری حرفه‌ای تخصصی و فوق تخصصی بالینی دکتری تخصصی (Ph.D)
دانشگاه‌های تیپ یک ۶۰ امتیاز ۸۰ امتیاز ۱۰۰ امتیاز ۸۰ امتیاز ۱۲۰ امتیاز
دانشگاه‌های تیپ دو ۵۴ امتیاز ۷۲ امتیاز ۹۰ امتیاز ۷۲ امتیاز ۱۰۸ امتیاز
دانشگاه‌های تیپ سه ۴۸ امتیاز ۶۴ امتیاز ۸۰ امتیاز ۶۴ امتیاز ۹۶ امتیاز

تبصره: دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ ۲ و دانشگاه‌های بقیه الله، ارتش و شاهد با احراز ۹۰ درصد و دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ ۳ با احراز ۸۰ درصد از امتیاز حدنصاب مقطع تحصیلی مربوطه، با رعایت حداقل‌های ذکر شده در موارد مختلف، به عنوان دانشجوی پژوهشگر درنظر گرفته می‌شوند.

تبصره: شرط معدل کل دوره تحصیلی ۱۵ به بالا برای تمامی مقاطع جهت محاسبه امتیازات در نظر گرفته خواهد شد و در غیر این صورت فرد مشمول این آئین نامه نخواهد شد.

تبصره: امتیازات کسب شده از این آئین نامه باید حداقل از چهار ماده متفاوت باشد به گونه‌ای که حداقل یکی از چهار ماده اخذ شده از میان ماده‌های شماره یک (مقالات علمی) یا ماده شماره هشت (کارآفرینی و فناوری) باشد.

تبصره: کلیه مدارک ارسالی، باید مربوط به همان مقطع تحصیلی درخواستی باشد (تاریخ شروع به تحصیل در آن مقطع تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی در همان مقطع درخواستی).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن