اعلام زمان انتشار کارت کنکور سراسری ۱۴۰۲

زمان انتشار و چگونگی دریافت کارت همچنین محل رفع نقص کارت شرکت در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ توسط سازمان سنجش کشور اعلام شد.

به گزارش ایزی تست، بنا بر اطلاعیه سازمان سنجش کشور کارت های شرکت در آزمون همه داوطلبان از روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ تا روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در سامانه آزمون سراسری در دسترس است.

نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت های شرکت در آزمون همه داوطلبان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ تا روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در سامانه آزمون سراسری (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.

داوطلبان باید با ورود به کاربری خود از طریق درج کدملی/ شماره فراگیر و رمز عبور یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده اند (گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی) دارای ۲ یا ۳ کارت هستند.

داوطلبان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. درصورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه به واحدهای رفع نقص کارت اعلام شده در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

یادآوری مهم: با توجه به اینکه روش ورود به سامانه آزمون سراسری و کاربری داوطلبان از طریق وارد کردن کدملی/ شماره فراگیر و رمز عبور و سپس دریافت کد تایید ارسالی توسط سامانه به شماره تلفن همراه اعلام شده در زمان ثبت نام است، ضرورت دارد در زمان ورود به سامانه شماره تلفن همراه اعلام شده زمان ثبت نام در دسترس باشد.

محل رفع نقص کارت شرکت در کنکور

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی بر مبنای شهرستان انتخابی آنان که در تقاضانامه ثبت نام، مشخص کرده اند به شرح جدول شماره ۱ و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ و ۳ این اطلاعیه است.

تذکر مهم: در این آزمون تغییر گروه آزمایشی، ثبت نام جدید و تغییر حوزه امتحانی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. لذا از مراجعه به واحدهای رفع نقص کارت برای این موارد جداً خودداری شود.

درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

•. با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای داوطلبان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۲ و ۱۳ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنند.

•. با توجه به اینکه تمامی داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند چنانچه نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای ۶ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ شامل شامل سال اخذ و نوع دیپلم، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش دانشگاهی و کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی مغایرتی مشاهده شد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

•. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۵ شامل محل تولد، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی، وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده شد لازم است در زمان مشاهده کارت در سامانه آزمون سراسری، نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

•. چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بندهای الف، ب، ج و د به شرح ذیل معترض هستید ضروری است برای بررسی موضوع در روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ (صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸) به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

الف: مغایرت در بندهای ۲ و ۸ (جنسیت و معلولیت)

ب: چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

ج: چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح و … است باید در روز اعلام شده شخصاً با همراه داشتن ۳ قطعه عکس (۳×۴ در سال جاری تهیه شده باشد)، کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

در صورتی که در این خصوص کارت داوطلب دارای اشکال است و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام نکند مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار خواهد شد.

د: برای آن دسته از داوطلبانی که یکی از بندهای مربوط به معلولیت را در تقاضانامه ثبت نام علامتگذاری کرده و پس از استعلام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تایید قرار گرفته، در مقابل عنوان معلولیت در کارت شرکت در آزمون نوع معلولیت و شدت آن درج شده است.

چنانچه داوطلبی یکی از بندهای مذکور را علامتگذاری کرده لیکن معلولیت ایشان مورد تایید قرار نگرفته است و بند معلولیت وی حذف شده، لازم است در روز اعلام شده، با همراه داشتن گواهی معلولیت که از سازمان بهزیستی محل سکونت خود دریافت کرده، مراتب را سریعاً به واحد رفع نقص اطلاع دهد تا قبل از برگزاری آزمون وضعیت وی مشخص شود.

•. چنانچه سهمیه درخواستی داوطلب غیر از سهمیه مناطق است و در بند ۱۷ کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده، لازم است متقاضیان استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان، در زمان مشاهده کارت در سامانه آزمون سراسری، نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کنند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعد از برگزاری آزمون سهمیه برای آنها اعمال شود.

در غیراینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست. ضمناً تأکید می شود داوطلبانی که سهمیه آنان مورد تایید قرار نگرفته است برای اطمینان بیشتر و بررسی وضعیت عدم تایید سهمیه خود (بعد از ویرایش) موضوع را از ارگانهای ذیربط نیز پیگیری کنند.

•. داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور، می توانند در زمان اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۲) نسبت به اعلام علاقمندی و سپس انتخاب کد رشته محل های این دانشگاهها اقدام کنند.

•. داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقمندی به رشته های پذیرش با آزمون مندرج در جدول زیر به منظور شرکت در آزمون عملی، باید نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته های تحصیلی جدول زیر (موارد ۲ تا ۱۴) از یکشنبه ۱۱ تیر تا شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ از طریق سامانه آزمون سراسری اقدام کنند.

داوطلبانی که به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر برای شرکت در آزمون عملی اقدام می کنند باید مبلغ ۴ میلیون و ۵۰ هزار ریال (۴۰۵ هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، از تاریخ فوق با مراجعه به سامانه آزمون سراسری اقدام کنند.

داوطلبانی که علاقمند به شرکت در آزمون عملی دو مجموعه از مجموعه های گروه آزمایشی هنر هستند، باید نسبت به پرداخت مبلغ ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۸۱۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی اقدام کنند. عدم پرداخت هزینه آزمون عملی در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود.

تاکید می شود داوطلبان بعد از خرید کارت اعتباری باید نسبت به اعلام علاقمندی در سامانه این آزمون نیز اقدام کنند.

در ضمن متقاضیان رشته های (نوازندگی موسیقی ایرانی) و (نوازندگی موسیقی جهانی) باید از سازهای اشاره شده در جدول زیر فقط یک ساز را انتخاب کنند. لازم است برای اطلاع از جزئیات برگزاری آزمون عملی، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری آزمون رشته های مندرج در جدول زیر به اطلاعیه ای که در روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش اعلام می شود، مراجعه کنند.

نکته مهم: داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده و اعلام علاقمندی به یک رشته یا رشته ها اقدام کرده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود، حاضر باشند.

•. داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در صورت علاقمندی به رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی باید نسبت به انتخاب مورد مربوط از روز یکشنبه ۱۱ تیر تا شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ از طریق سامانه آزمون سراسری و با پرداخت هزینه آزمون عملی به مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال (۱۹۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکۀ شتاب اقدام کنند.

آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی از تاریخ ۲۸ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. لازم است برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه ای که در روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد، مراجعه کنند.

نکته مهم: داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده و اعلام علاقمندی به این رشته اقدام کرده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی که در صبح روزهای چهارشنبه ۱۴ تیر و پنجشنبه ۱۵ تیر برگزار می شود، حاضر باشند.

رشته های با آزمون شرایط خاص دارای آزمون عملی سراسری سال ۱۴۰۲

ردیف عنوان رشته ها
۱ علوم ورزشی – آموزش تربیت بدنی
۲ نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس ، گرافیک و آموزش هنر
۳ طراحی صنعتی
۴ ادبیات نمایشی
۵ مجسمه سازی
۶ نوازندگی موسیقی ایرانی: شامل سازهای (۱- تار ۲- سه تار ۳- عود ۴- نی ۵- قانون ۶- قیچک ۷- سنتور ۸- کمانچه)
۷ نوازندگی موسیقی جهانی: شامل سازهای (۱- سازهای بادی چوبی ۲- سازهای بادی برنجی ۴- سازهای زهی (ویلن، ویولا، ویلنسل، کنتربای) ۴- پیانو ۵- گیتار)
۸ کتابت و نگارگری
۹ آهنگسازی
۱۰ بازیگری
۱۱ طراحی صحنه
۱۲ نمایش عروسکی
۱۳ عکاسی
۱۴ سینما

 

نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور

داوطلبان می توانند سئوال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org به این سازمان ارسال کنند. ضمناً داوطلبان درصورت لزوم می توانند سئوال یا سوالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پیش شماره ۰۲۱ در میان بگذارند.

 برای مشاهده جدول شماره ۱_شهرستان  محل اجرای آزمون داوطلبان، براساس شهرستان محل اقامت اعلام شده در تقاضانامه ثبت نام لطفا کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول شماره ۲_آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران لطفاً کلیک نمایید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن