آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶

حذف کنکور سراسری کارشناسی دولتی و آزاد مورد موافقت رییس سازمان سنجش آموزش کشور است. دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف کنکور سراسری و آزاد افزود: موضوع آزمون سراسری …